dinsdag 16 juli 2019
Homepage | inheemse vogels | Zes miljoen voor weidevogels. Heeft het zin?

Zes miljoen voor weidevogels. Heeft het zin?

De provincie Zuid-Holland wil 6,3 miljoen euro extra uittrekken voor de bescherming van de weidevogels. De grutto, de kievit, de tureluur en tal van andere weidevogels komen steeds minder voor in Nederland. Provinciale Staten wil daar iets tegen doen, maar wil het geld alleen uitgeven als er een concreet plan tegenover staat.

Al jaren zet de provincie zich in voor de bescherming van de weidevogels. Desondanks neemt de populatie van de weide- en akkervogels in Zuid-Holland nog steeds af. Het aantal broedende vogels daalt ieder jaar met zo’n vijf procent. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel voor de vogels, maar ook de intensieve landbouw, kunstmest, het grondwaterpeil en roofdieren zoals de vos spelen een rol.

Dat de maatregelen die genomen worden ten behoeve van de weidevogels niet altijd werken, blijkt in ’t Vogelhoff in de Oostvlietpolder bij Leiden. Het gebied bestaat sinds 2011 en wordt beheerd door melkveehouder Wilbert van der Post. Weinig maaien, geen kunstmest en een hoog grondwaterpeil hebben de afgelopen jaren niet geholpen. Van der Post zag het aantal nestjes sinds 2011 zelfs sterk afnemen.
’t Vogelkerkhoff
Bij de ingang van ’t Vogelhoff staat op het bord: ‘Een bijzonder weidevogelgebied’. Daar wordt in de omgeving van het natuurgebied heel anders over gedacht. ‘In de volksmond wordt het ’t Vogelkerkhoff genoemd’, vertelt Van der Post. Volgens de beheerder waren er voor de aanleg van ’t Vogelhoff 137 nesten, zes jaar later waren dat er nog maar vijftien.

Volgens Van der Post heeft het geen zin om zonder een concreet plan 6,3 miljoen extra te investeren in de weidevogels. Er moet eerst gezocht worden naar maatregelen die wel werken voor de weidevogels. Ook Provinciale Staten vindt dat er eerst een goed plan moet liggen.’ Zes miljoen is een groot bedrag’, vertelt VVD-statenlid Mirjam Nelisse. ‘Dus we willen beter weten waaraan het besteed gaat worden’

Er wordt nu een verbeterplan opgesteld in samenwerking met de terrein beherende organisaties en vrijwilligers.Gedeputeerde Han Weber (D66) gaan nu samen met natuurorganisaties deze maatregelen verder uitwerken. Volgende maand wordt dit in de Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling besproken.

bron:OmroepWest
foto: eerder geplaatst

Bekijk ook

Wildredders in gebruik genomen

Maatschap Aelmans uit Colmont heeft een van de eerste wildredders ontvangen. Daarmee moet worden voorkomen ...

3 opmerkingen

 1. Gaan we de vossen ? En marters bejagen? Gaat de dierenbeschermers weer op de achterste benen staan .
  Geef de boeren het geld om langs hun weilanden graan en een strook van 1 meter wilde bloemen te zaaien.
  Niet dat je dan de kivieten en grutto daar mee terug krijgt.
  Maar wel veel andere soorten.
  Weide vogels zullen in Nederland steeds minder voorkomen.omdat het land steeds meer gebruikt wordt .En rust ? Een onderdeel van broeden is.
  Intensief gras maaien hier niet bij hoort..Maar wel één noodzaak voor de veehouder is.

 2. Mooie uitdaging voor de vogelbescherming.

 3. Een uitgdaging om het geld binnen te harken?? Ik zou zeggen géén resultaat geen geld, en niet laten keuren door de dieren bescherming,want dan houden ze elkaar in leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *