maandag 25 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Wormen voor de weidevogels

Wormen voor de weidevogels

Wormen in de grond zijn het hoofdvoedsel van volwassen grutto’s. De kuikens leven de eerste drie weken nog van insecten die ze op het oog in de kruiden vinden en daarna stappen ze langzaam over naar wormen. Onderzoeker Jeroen Onrust laat zien dat er in modern beheerde weilanden nauwelijks wormen te vinden zijn. Een groot probleem voor de grutto-stand in Friesland.
Als we de weidevogels in Friesland willen behouden, moet de landbouw op de schop. De weilanden van de reguliere boeren waar Engels raaigras groeit dat op kunstmest en drijfmest groeit zijn voor weidevogels dorre woestijnen. De grond is hard, er leven haast geen wormen in en er staan geen kruiden op waar insecten voor de kuikens in leven.
Biologisch boeren
Boer Jaring Brunia laat zien dat het anders kan. Hij gebruikt niets van buiten zijn eigen boerderij om zijn koeien te laten leven. Geen voer, geen kunstmest, geen antibiotica. Hij brengt de mest van zijn eigen koeien vermengt met stro op zijn land en er niet in. En hij heeft een stuk land zo aangepast dat het een perfect natte en kruidenrijke omgeving is voor grutto’s, kieviten, tureluurs en andere weidevogels. Zijn koeien geven dan ook maar de helft van de hoeveelheid melk dan die van een traditionele boer. Omdat hij van die koeien ook vlees verkoopt en een hogere prijs voor de melk krijgt omdat het biologisch is, kan Jaring er met zijn gezin toch van rondkomen.

Bron:Vroegevogels

Bekijk ook

Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

Op de vogelbeurs in de IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels te koop aangeboden. ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *