woensdag 29 januari 2020
Homepage | vogelverenigingen | Wim Berendsen jubileert en neemt afscheid van vogelvereniging

Wim Berendsen jubileert en neemt afscheid van vogelvereniging

VORDEN – De trouwe lezer van het Contact kwam zijn naam de afgelopen veertig jaar regelmatig tegen in artikelen die de vogelsport betroffen. Wim Berendsen vergaarde dan ook een imposante rij bekers, medailles en oorkondes voor zijn eigen gekweekte vogels die hij instuurde naar talloze wedstrijden. Aan dat tijdperk is een einde gekomen.

Op de jaarvergadering van De Vogelvriend Vorden nam Wim Berendsen afscheid. Noodgedwongen, vanwege gezondheidsklachten. Voorzitter Kees Bink greep het afscheid aan om hem even op het podium te zetten. “Gek genoeg begon zijn vogelcarrière door zijn zoon Jan, die graag vogeltjes wilde gaan kweken. Na het bezoeken van een paar wedstrijden waar zijn zoon aan meedeed, begon het bij Wim ook te kriebelen.”

Op 1 januari 1978 schreef hij zich in als lid. Aan het eind van datzelfde jaar nam hij al zitting in het tentoonstellingsbestuur. Het begin van een lange actieve periode als vrijwilliger. In 1981 werd Wim als kandidaat voorgesteld door het bestuur als 2e penningmeester. De verkiezing verliep volgens Bink wel is wat vreemd. “Wim werd met algemene stemming gekozen 6 voor en 0 tegen. Maar omdat het aantal leden te gering was volgens de reglementen werd door het bestuur het besluit genomen: indien er vragen over komen stemmen we gewoon de volgende vergadering nogmaals over de kandidatuur, komen er geen vragen, dan is Wim gekozen en aanvaard door de leden. De positie als 2e penningmeester heeft Wim vervuld tot en met 2007 dus ruim 25 jaar op dezelfde post binnen het bestuur.”

Wim volgde een cursus om meer te leren over postuurkanaries. Dat legde hem geen windeieren. Zijn vogelbestand groeide in kwaliteit en zorgde er uiteindelijk voor dat hij regelmatig in de prijzen viel op nationale kampioenschappen. Vaak verkocht hij zijn topvogels weer, omdat ‘daar toch niets aan te verbeteren viel’. Zijn favoriete vogel was de Gloster, een postuurkanarie die met een kuif en zonder kuif gekweekt kan worden. Zijn gladkoppen waren altijd goed, maar het kweken van mooie kuiven bleek lang een uitdaging totdat dat uiteindelijk ook lukte.

Zijn inzet voor de vogelsport beperkte zich niet tot de eigen vereniging. Hij hielp ook jaren lang mee als vrijwilliger op de nationale show in Zutphen bij het op- en afbouwen, het voorbrengen van de vogels op de keurtafel, zaaldienst en toegangscontrole.

De vogelvereniging had bij het verzorgingshuis De Wheme een volière ingericht tot vermaak van de bewoners daar. De bewoners en iemand van het personeel keek er naar om en voerde de vogels. Door inkrimping van personeel kwamen de vogeltjes daar niet meer aan de verzorging toe die ze verdiende en kwam de vraag of de vereniging niet deze taak en toezicht op zich zou willen nemen. Vele jaren heeft Wim deze taak op zich genomen tot volle tevredenheid van alle bewoners.

Was er iets aan de hand dan kreeg hij een belletje om te komen kijken en de zaak op te lossen. “Eén telefoontje zijn ze vergeten te doen en dat was best jammer. De Wheme ging verbouwen en de volière paste niet meer in het beleid dus moest deze worden afgebroken en weg. Zo werden we ineens geconfronteerd met het niet meer aanwezig zijn van de vogels en hun verblijf. Alles was weg naar de opkoper of elders alleen had men vergeten Wim daarvan op de hoogte te brengen”, aldus Bink.

Na de speech spelde Kees Bink Wim twee spelden op van het 40-jarig lidmaatschap; van beide vogelbonden één, omdat die onlangs fuseerden. Tenslotte wees de voorzitter alle leden en extra genodigden nog even op de sponsoractie van de Rabobank Hart voor de Achterhoek en sprak de hoop uit dat alle leden die lid zijn van die bank op De Vogelvriend Vorden gaat stemmen.

bron:contctnoord.nl
foto: PR

Bekijk ook

VOGEL2020: een eerste terugblik en vooral dank van de voorzitter

Beste mensen, Vogel2020 is voor de meesten van ons achter de rug. Echter nog niet ...

1 opmerking

  1. Ja zo verdwijnt de oude garde.
    Maar moet constateren dat er op de beursvloer van zwolle toch steeds meer jeugd loopt

    En ook dames interesse hebben in de vogelkweek.
    Dus?? Er is hoop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *