vrijdag 22 november 2019
Homepage | wetenswaardigheden

wetenswaardigheden

In 10 jaar tijd tot de helft minder insecten; voedsel voor veel vogels.

Veel insectensoorten, zowel zeldzame als veel voorkomende, gingen sterk achteruit de laatste decennia. Sommige soorten stierven zelfs uit. Gevoelsmatig nemen we aan dat er rondom ons minder insecten vliegen dan vroeger. Uit eerder onderzoek bleek al dat de insectenbiomassa heel sterk afnam. Nieuw onderzoek in Duitsland (gepubliceerd in het tijdschrift ...

Lees verder »

Oorzaak van koolmezensterfte

Waarschijnlijk is de koolmezensterfte in de stad niet het gevolg is van de bestrijding van buxusmotrupsen. Een studie van CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), laat zien dat er wel zijn 26 verschillende pesticiden aangetroffen in dode jonge mezen, waarvan twee derde van ...

Lees verder »

Waarom vogeleieren donkerder zijn in koude gebieden

Vogels die in koudere gebieden leven en open nestjes bouwen, leggen voornamelijk eieren met donkere schillen. Amerikaanse en Australische onderzoekers schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology & Evolution dat dit komt omdat het donkere pigment ervoor zorgt dat de eieren beter opwarmen en warmte vasthouden in zonlicht. Vogels moeten ...

Lees verder »

Stadsvogeladviseur worden ??

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. Sinds 2009 zetten deze vrijwilligers zich in voor vogels en natuur in de stad. Wat doen Stadsvogeladviseurs? De Stadsvogeladviseurs van Vogelbescherming zetten zich in voor de bescherming van vogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen ...

Lees verder »

Voor het 4e jaar op rij is het usutuvirus in Nederland vastgesteld. Net als in voorgaande jaren is het virus niet alleen bij wilde maar ook bij gehouden vogels aangetoond. Een opvallend verschil met voorgaande jaren is het lage aantal meldingen van dode merels. Het is niet duidelijk waarom dit ...

Lees verder »