vrijdag 29 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Weidevogels vinden thuisbasis in nieuwe natuur

Weidevogels vinden thuisbasis in nieuwe natuur

Kieviten, grutto’s, zomertalingen, lepelaars en slobeenden: deze vogels hebben zich gevestigd in het nieuwe natuurgebied in de Krimpenerwaard.
In polders Berkenwoude en De Nesse, waar nieuwe natuur is aangelegd, vinden ze volop voedsel en goede broedplekken. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren naar de effecten van de nieuwe natuur in de beide polders.
droog en drassig
In Berkenwoude en De Nesse zijn 3 jaar geleden maatregelen genomen om de diversiteit aan planten- en diersoorten te verhogen. Het waterpeil is verhoogd en er zijn greppels aangelegd. Ook zijn de sloten verbreed en zijn de overs van sloten vlakker gemaakt. Vanaf de start in 2017 is het effect van deze maatregelen jaarlijks onderzocht. Het succes komt met name door de afwisseling van natte en droge percelen. Hierdoor leven er veel kleine dieren op en in de bodem, zoals regenwormen en insecten, en zijn er veel voedsel- en broedplekken voor vogels.

Nieuw thuis
Het onderzoek ging vooral over het effect van de maatregelen op de vogelsoorten in het gebied. Doordat het aantrekkelijker is gemaakt, komen er meer en nieuwe vogelsoorten voor, volgens de provincie.
Zo werden er in 2019 ruim 700 kieviten, 100 slobeenden, 150 tureluren en bijna 200 grutto’s geteld. De laatste twee zijn opvallend: in 2017 werden er slechts 50 tureluren en 80 grutto’s geteld in de Krimpenerwaard. Ook de slobeend, tureluur en kievit kiezen het gebied graag als broedplaats. Vogelsoorten die het gebied tijdens de trek tot hun tussenstop maakten zijn de zwarte ruiter, tafeleend en bontbekplevier. In het voorjaar van 2020 wordt een aantal vogels en hun kuikens met zenders uitgerust om zo na te gaan waar de kuikens worden grootgebracht. Ook hopen de onderzoekers zo de trektocht van deze vogels te kunnen volgen.

bron: Vroege vogels/provincie Zuid Holland

De kievit voelt zich daar ook thuis

Bekijk ook

Boeren spuiten water op hun land voor weidevogels: “Broedseizoen door droogte bijna verloren”

NOORD-HOLLAND – Door de droogte leggen weidevogelkuikens massaal het loodje. Boeren en natuurorganisaties, maar ook ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *