donderdag 16 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | ‘Weidevogels ernstig bedreigd door koeienexplosie’

‘Weidevogels ernstig bedreigd door koeienexplosie’

De grutto, de kievit, de tureluur en tal van andere weidevogels die typisch zijn voor het Nederlandse landschap worden in hun voortbestaan bedreigd. Dat komt door de toename van het aantal koeien, zegt de Vogelbescherming.

Op 1 april is het melkquotum afgeschaft en dat betekent dat boeren zo veel melk mogen leveren als ze zelf willen. En hoewel er een maximum aan de mestproductie is gesteld om de toename van de veestapel binnen de perken te houden, is het aantal koeien en kalveren het afgelopen jaar al met 100.000 toegenomen.

Verschraling
“Al die koeien moeten kort gras eten. Dat gras moet eiwitrijk zijn zodat ze voldoende melk produceren”, zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. “Dat is de pest voor de weidevogels. Die zijn juist gebaat bij langer gras, en een wat onkruidrijk, ongelijk terrein. Dan kunnen ze goed nesten bouwen en hun jongen veilig grootbrengen.”
De Vogelbescherming vreest een toenemende verschraling van het landschap. Want door het kort houden van het gras verdwijnen ook allerlei bloemen en kruiden, omdat ze worden afgemaaid nog voor ze tot wasdom komen. Dat leidt dan weer tot het verdwijnen van vlinders en insecten, die belangrijk voedsel voor jonge kuikens van weidevogels zijn.
Nesten markeren
Er zijn boeren die wel degelijk rekening houden met de weidevogels. Ze maaien laat in het seizoen, zodat de nesten al uitgebroed zijn en de kruiden hun zaden al hebben verspreid. Kees van ’t Klooster uit Nijkerk is zo’n boer. Hij boert op grond van Staatsbosbeheer en heeft een beheersplan moeten maken, met het oog op de weidevogels.
Subsidie
Dat heeft tot gevolg dat zijn koeien minder melk produceren. Met een beetje subsidie is het bedrijf toch goed draaiend te houden, zegt Van ’t Klooster. “Als je ons vergelijkt met een gangbaar bedrijf van dezelfde omvang, doen we het zeker net zo goed. Wij zijn tevreden.”

De Vogelbescherming vindt dat de overheid op korte termijn meer subsidie beschikbaar moet stellen voor boeren zoals Kees van ’t Klooster. Want de stand van de weidevogels neemt nu al met zo’n 4 procent per jaar af, en de ‘koeienexplosie’ zoals de Vogelbescherming het noemt, zal dit proces dramatisch versnellen.

bron: NOS (Trudy van Rijswijk)

Kievit
Kievit

: wikipedia

Bekijk ook

Hoe klinkt een kneu en vooral ook, hoe ziet hij er uit(met video)

De kneu kneutert, krast en babbelt tevreden voor zich uit en vooral ook door elkaar ...

1 opmerking

  1. Opmerkelijk gegeven is dat er binnen enkele maanden (sinds 1 april 2015) opeens 100.000 koeien bij zijn gekomen. Dat is wel heel erg snel en bovendien zien we daar nog steeds bar weinig van buiten lopen.
    Uitbreiding van veestapel is overigens wettelijk nog steeds aan beschikbare hectares gekoppeld.(GVE/ha)

    Daarnaast is meervoudig en gedegen onderzoek verricht naar de symbiose tussen weidevogels en weidegang van productiedieren c.q. vee, waarbij tot een zekere grens (extensieve beweiding dus) voor weidevogels positieve factoren werden aangetroffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *