woensdag 11 december 2019
Homepage | inheemse vogels | Vragen over illegale vogelvangst in Nederland

Vragen over illegale vogelvangst in Nederland

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over illegale vogelvangst in Nederland.

Kent u het bericht “Een puttertje voor China”, over het illegaal vangen van wilde vogels voor handel naar vogelverzamelaars in Azië?

Kamerlid/fractievoorzitter Thieme
Kamerlid/fractievoorzitter Thieme

Bent u van plan om fraude tegen te gaan waarbij wordt gedaan alsof wilde vogels in gevangenschap zijn geboren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Welke maatregelen neemt u en bent u van plan te nemen om deze vorm van wildlife crime in Nederland hard aan te pakken?
Deelt u de mening dat er te weinig toezicht is in het buitengebied? Ziet u aanleiding en mogelijkheden om toezicht en handhaving te intensiveren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Is het waar dat er een gebrek aan kennis en ervaring is bij opsporingsambtenaren van de NVWA? Zo ja, hoe werkt u aan een beter kennisniveau en hoe gaat u voorkomen dat kennis en expertise bij de opsporingsambtenaren verloren gaat? Zo nee, hoe verklaart u de door Jaap Reijngoud, oud opsporingsambtenaar en adviseur illegale dierenhandel, geconstateerde gebrekkige toezicht en handhavingsaanpak?
bron en foto: website Partijvoor de dieren.

Bekijk ook

Groene specht verlaat het nest (video)

Jan Ebbenn filmde een groene specht die een jong stimuleert om naar buiten te komen. ...

1 opmerking

  1. Ik heb het artikel van Reijngoud gelezen. Hij beschrijft een aantal zaken zonder dit te ondersteunen met feiten of bewijsmateriaal of relevante verwijzingen. Als mevr. Thieme dit verhaal serieus neemt zegt dit meer over mevr. Thieme dan over de vermeende zaken die dhr. Reijngoud opsomt. Als men de staatssecretaris vragen stelt over bestaand beleid en functionarissen en dit wil aanpassen dient men allereerst met cijfers, etc. te komen en niet alleen met meningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *