maandag 21 oktober 2019
Homepage | inheemse vogels | Voor kwartelkoningen moet je in Groningen zijn

Voor kwartelkoningen moet je in Groningen zijn

Om het raspende geluid van de mysterieuze kwartelkoning te horen, moet je dit voorjaar vooral in Groningen zijn. Bijna driekwart van de getelde exemplaren zit in deze provincie, vooral in de uitgestrekte graan- en luzerneakkers van het Oldambt. Dat blijkt uit de speciale telling die Sovon al sinds 2000 organiseert.

Het noordoosten van Groningen is met driekwart van de kwartelkoningen een waar bolwerk. Langs de Dollardkwelders en in het Oldambt maak je goede kans om ´s nachts meerdere kwartelkoningen te horen. Dat blijkt uit de twee landelijke tellingen die ook dit voorjaar weer speciaal zijn georganiseerd. Net als in voorgaande jaren gingen tientallen vrijwilligers eind mei en halverwege juni ´s nachts op pad om alle bekende gebieden waar kwartelkoningen voorkomen te tellen. De resultaten van de tellingen worden direct gebruikt om te kijken waar actie nodig is om kwartelkoningen tegen uitmaaien te beschermen.

Rivierengebied bijna leeg
Behalve de Oldambtster graanrepubliek zijn kruidenrijke uiterwaarden in het rivierengebied van oudsher ook in trek bij kwartelkoningen. Net als in 2014 blijft het rivierengebied erg spaarzaam bezet en vooral beperkt tot de IJssel (5 territoria). Ook in de buitendijkse gebieden van Vecht en Zwarte Water is het ’s nachts stil (1 territorium langs Zwarte Water), ofschoon bijvoorbeeld het gebied Langenholte bij Zwolle in de afgelopen jaren steevast bezet was. Ook in Drenthe blijft het aantal kwartelkoningen nog achter bij voorgaande jaren.

Nieuwe vestigingen tot in juli
Het aantal territoria op grond van de tot dusverre gemelde vogels is ongeveer 85. Waarschijnlijk zal het aantal voor dit seizoen uiteindelijk in de buurt van de aantallen van 2013 en 2014 uitkomen (ruim 100). Kwartelkoningen houden er twee broedsels op na en vestigen zich ook in juli nog in nieuwe gebieden. Veel hooilanden waar tot dusverre geen vogels werden gehoord zijn inmiddels gemaaid, maar plaatselijk is nog wel geschikt habitat voorhanden. Nieuwe meldingen van roepende kwartelkoningen blijven dan ook welkom via het bekende adres op de kwartelkoningpagina.

bron: SOVON vogelonderzoek
foto: “Corncrake” by Sergey Yeliseev Wikimedia Commons

kwartel

Bekijk ook

Stadsvogeladviseur worden ??

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. Sinds 2009 zetten ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *