dinsdag 26 mei 2020
Homepage | overige | Vogelwacht brengt overlast steenmarters in kaart

Vogelwacht brengt overlast steenmarters in kaart

De steenmarter rukt op. Niet alleen in het zuiden van de provincie Frie, ook op het Bildt en omgeving worden steeds vaker vogelnesten leeggeroofd door vossen en marters. Dat constateren de Vogelwacht Het Oud-Bildt en jagersvereniging WBE. De vereniging vraagt mensen om melding te doen als ze een steenmarter waarnemen.

“Het broedseizoen loopt weer naar het eind en we kunnen zo langzamerhand als vogelwacht de balans gaan opmaken. Ook dit jaar moesten wij weer vaststellen, dat er weer verschillende nesten leeggeroofd zijn, waarschijnlijk door kraaien, meeuwen, maar ook door vossen en steenmarters,” aldus Bauke Tuinhof van de vogelwacht.
“De toename van het aantal vossen en steenmarters bij ons in de regio heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat er meer legsels verloren zijn gegaan dan in de voorafgaande jaren. Naast het verlies van het broedsel, verliezen ook verschillende broedende vogels het leven, als zij op het nest worden verrast.
Nu de kuikens de nesten hebben verlaten, zullen er ook ongetwijfeld weer slachtoffers gaan vallen, als prooi van de vos en steenmarter.” Jagers zien in het veld regelmatig een steenmarter. Om een goed beeld te krijgen in hoeverre ook Noordwest-Fryslân geplaagd wordt door de steenmarter, gaat Vogelwacht Het Oud-Bildt een inventarisatie maken. De steenmarteris een nachtdier en is actief van zonsondergang tot zonsopgang. Ze leggen gemiddeld tussen de 3 en 5 kilometer af, maar kunnen gemakkelijk 10 tot 15 kilometer afleggen in een nacht. Ook binnen de bebouwde kom zijn de steenmarters actief. Verschillende bezitters van kippen hebben dit al gemerkt, als ’s morgens blijkt dat er minder kippen zijn dan de avond te voren. e prooi wordt door hun meegenomen naar hun nest, hol of schuilplaats.
Steenmarters mogen graag verblijven in schuren en hokken, maar ook in woningen worden ze met regelmaat waargenomen. Naast de schade die ze veroorzaken, veroorzaakt ook rottende buit en uitwerpselen de nodige stank. Ook geparkeerde auto’s zijn soms het doelwit van een steenmarter. De reuk van het rubber in het motorcompartiment van onze auto’s trekt de steenmarter aan en ze kunnen door te knagen aan rubberen leidingen de nodige schade veroorzaken.
“Om een beter beeld te krijgen waar de steenmarter verblijft en de aantallen steenmarters die in onze regio aanwezig zijn, zouden wij, als jagersvereniging en vogelwacht, uw medewerking willen vragen en melding te doen, van de plaats waar u een steenmarter hebt gezien of weet waar hij zijn nest heeft.

bron:Bildtsepost.nl

Mooi om te zien, maar weinig populair

Bekijk ook

VIDEO: Karel ‘The Birdman’ zorgt voor verbinding tussen vogel en mens

TWIJZELERHEIDE – In de Fryske Wâlden ligt het prachtige landgoed ‘Hof fan ‘t Wyldpaed’. De ...

1 opmerking

  1. Ja het onder bescherming plaatsen,zou je moeten koppelen aan een populatie, per gebied,
    Het heeft nu eenmaal geen zin ,als je het niet gaat monitoren, iets wat bijna nooit gebeurt in de bescherming,
    Hij of zij wordeen op een lijst gezet ,en? Er wordt niet meer naar gekeken, word dat wel gedaan ? Dan springen alle natuurfreaken in het gelid om te roepen dat het anders is,
    Kijk maar naar de cormoranen, de Oostvaardersplassen, de bevers ,de bisam ratten.de kraaien,deze hebben hun beschermingsfase al lang achter zich gelaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *