maandag 25 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Vogels rondom vliegvelden mogelijk doof en agressief

Vogels rondom vliegvelden mogelijk doof en agressief

Vogels rondom luchthavens zijn agressiever en zingen alsof ze gehoorverlies hebben. Samenwerking tussen onderzoekers van Manchester Metropolitan University en het Instituut Biologie Leiden heeft tot verrassende resultaten geleid over de impact van antropogeen lawaai op vogels rondom vliegvelden. Publicatie in Journal of Animal Ecology.

Universitair hoofddocent Hans Slabbekoorn van het Instituut Biologie Leiden (IBL) is betrokken bij de studie die onlangs werd gepubliceerd in het Journal of Animal Ecology. Het onderzoek liet zien dat tjiftjaffen (Phylloscopus collybita) op een lagere frequentie zingen wanneer hun territoria dichtbij de lawaaiige startbanen liggen van Manchester Airport en luchthaven Schiphol. De reden hiervoor zou doofheid voor hoge frequenties kunnen zijn, als gevolg van extreme blootstelling aan vliegtuiglawaai dat de hele dag door om de drie minuten optreedt.
e luid
Eerdere studies bij koolmezen (Parus major), tjiftjaffen en veel andere vogelsoorten hebben aangetoond dat er een lawaai-afhankelijke verschuiving in de zang optreedt naar hogere frequenties bij een meer gematigde variatie aan geluidsintensiteit langs snelwegen en in stedelijke gebieden. De verklaring voor die bevinding is mogelijk een evolutionair voordelige aanpassing: hoger zingen verbetert de hoorbaarheid door de maskerende lage geluidsfrequenties van verkeer te vermijden. Vliegtuiglawaai daarentegen is dermate luid op alle frequenties dat een dergelijk voordeel niet van toepassing is, ongeacht naar welke zangfrequenties de zingende vogel verschuift.

Angry birds
Experimenten waarbij vogelzang met een geluidsrecorder werd teruggespeeld lieten ook zien dat territoriale tjiftjaf-mannetjes agressiever reageerden bij de Britse luchthaven dan in een rustig controlegebied. Volgens de onderzoekers kan dit te maken hebben met door het lawaai ontstane fysiologische stress, verstoorde communicatie of een ander nog onbekend mechanisme. Fysieke gevechten vergen veel energie van vogels, in tegenstelling tot een conflict oplossen door middel van zang. Deze energie is vervolgens niet beschikbaar voor de voortplanting en het grootbrengen van jongen, en het maakt de vogels kwetsbaarder voor verwonding en predatie.

Wereldwijde bezorgdheid
Volgens de onderzoekers is er geen reden om aan te nemen dat deze bevindingen zich beperken tot deze specifieke soort of de onderzochte gebieden. Slabbekoorn: ‘Schattingen van het team onderzoekers zijn dat het om ongeveer 16.000 individuen van 100 soorten gaat die waarschijnlijk worden blootgesteld aan lawaai met gehoorverlies tot gevolg in het gebied rondom Manchester Airport. Aangezien luchthavens wereldwijd toenemen en groeien, is dit een wereldwijde zorg.’

bron:universiteitleiden

foto:flickr/pxhere

Ter illustratie

Bekijk ook

VIDEO: Karel ‘The Birdman’ zorgt voor verbinding tussen vogel en mens

TWIJZELERHEIDE – In de Fryske Wâlden ligt het prachtige landgoed ‘Hof fan ‘t Wyldpaed’. De ...

1 opmerking

  1. Is dat ook niet aangeleerd, vogels nemen de zang van hun ouders over? De ene populatie heeft nu eenmaal een ander stemgeluid dan de ander,
    Zangkanarie kwekers kunnen je alle kunsten van het aanleren laten zien?
    Dit soort onderzoeken? Hebben vaak ? Een hoge eigen inschatting van het hoe? Maar vaker minder van het waarom?
    En een naam bij de onderzoeker in natuurlijk ook héél belangerijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *