dinsdag 22 oktober 2019
Homepage | inheemse vogels | Vogels krijgen klap van de windmolen

Vogels krijgen klap van de windmolen

EMMEN – De gemeente Emmen moet beter onderbouwen hoe zij vogels gaat beschermen tegen de geplande windmolens. Vooral zwanen en ganzen uit het Bargerveen krijgen last van de turbines.

De molens hebben sowieso negatieve effecten op de natuur, ongeacht waar ze komen. Dat blijkt uit de milieueffectrapportage (mer) die de gemeente heeft gemaakt en die onlangs is beoordeeld door de onafhankelijke commissie mer. Volgens de commissie is de mer niet compleet en moet de gemeente deze aanvullen voordat er een besluit kan worden genomen.

Emmen moet van de provincie Drenthe 95,5 megawatt aan energie ‘neerzetten’. Dit komt neer op zo’n 32 windmolens van elk circa 3 megawatt. Waar de molens moeten komen, is nog onduidelijk.

Vogelgebied
De gemeente heeft verschillende gebieden bekeken en meerdere scenario’s uitgewerkt. Op basis van de nu beschikbare informatie zouden alleen alternatieven waar de Pottendijk en/of de Zwartenbergerweg deel van uitmaken, haalbaar zijn.

Maar dit zijn juist belangrijke foerageergebieden voor vogels als de kleine zwaan en de taiga- en de toendrarietgans. Deze ‘pendelende’ vogelsoorten halen hun voedsel buiten het Bargerveen. De gemeente moet maatregelen nemen om het leed voor de vogels te verzachten.

Nieuwe foerageergebieden
Zelf denkt zij daarbij aan het verplaatsen van de foerageergebieden richting het Bargerveen. ,,Maar daar is veel grond voor nodig”, zegt Sjoerd Harkema, secretaris van de mer-commissie. ,,Veel agrariërs zullen hun land moeten inrichten als foerageergebied.”

De commissie adviseert daarom ook te kijken naar andere maatregelen, zoals het stilzetten van turbines in tijden van vogeltrek en het schrappen van een aantal windmolens dat op een trekroute ligt.

Alternatieve scenario’s
Sowieso is de commissie niet overtuigd van de shortlist van scenario’s die de gemeente heeft gemaakt. Harkema: ,,Wij adviseren de gemeente meer informatie op te nemen in de mer, zodat de andere alternatieven, ook die zonder de Pottendijk, alsnog kunnen worden overwogen. Dat kan beter nu dan later.”

Zo wil de commissie dat de gemeente zogeheten ‘aanvaringsberekeningen’ opneemt in het rapport, zodat duidelijk is hoeveel botsingen met vogels er te verwachten zijn en welk effect dit heeft op de vogelstand. Harkema: ,,Normaal gesproken kan dat ook later nog wel, bij de vergunningaanvraag. Emmen is echter zo’n kritisch geval, met zo veel vogels in het Bargerveen, dat wij zeggen: doe het nu. Dan kun je daar rekening mee houden in je besluit.”

De gemeente Emmen zegt het advies over te nemen. ,,In het aanvullende onderzoek gaan we voor alle zeven gebieden omschrijven welke maatregelen er te nemen zijn”, aldus een gemeentewoordvoerster.

bron: dvhn.nl
foto: youtube

Windmolens gevaar voor vliegende vogels
Windmolens gevaar voor vliegende vogels

Bekijk ook

Stadsvogeladviseur worden ??

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. Sinds 2009 zetten ...

1 opmerking

  1. De gevolgen van de inmiddels onwaarschijnlijk grote hoeveelheid windturbines in ons land worden oorverdovend stil gehouden.
    Daar komt nog bij dat buiten eerstelijns belanghebbenden vrijwel niemand in de directe omgeving mag komen om onderzoek te doen naar de slachtoffers onder vogelpopulaties.
    Dit betekent dat een en ander vooralsnog slechts aangetoond kan worden middels filmbeelden . . . . . en helaas zijn dergelijke filmpjes bepaald geen zeldzame verschijning meer! (youtube)

    n.b. de enorme molens die thans nabij Urk (NOP) worden geïnstalleerd staan midden in een belangrijke trekroute. Mijn hoop is uiteraard anders, maar mijn vrees is dat de gevolgen aanzienlijk zullen uitpakken.

    #

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *