zaterdag 21 september 2019
Homepage | regelgeving | Vogelgriep in Friesland

Vogelgriep in Friesland

Op een pluimveebedrijf in Hiaure in de provincie Friesland is een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) met het H7-serotype vastgesteld. Het betreft waarschijnlijk laag pathogene aviaire influenza (LPAI). Het bedrijf is een legbedrijf met een stal met vrije uitloop met 16.000 leghennen en stal met 32.000 biologische leghennen.

Vogelgriep is een ziekte bij vogels en pluimvee. Hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) is de ernstigste vorm, deze gaat gepaard met grote sterfte onder pluimvee en verspreidt zich zeer snel. HPAI heeft daarom grote gevolgen voor de pluimveesector.

Maatregelen besmette bedrijf, beperkinqsqebied en screening
De LPAI H7 variant is bestrijdingsplichtig. Het bedrijf zal daarom zo snel mogelijk worden geruimd. Vandaag (9 juni) wordt met de ruiming begonnen. Er wordt een beperkingsgebied met een straal van één kilometer rondom het besmette bedrijf ingesteld. Bij het instellen van het beperkingsgebied wordt uitgegaan van natuurlijke grenzen, zoals wegen. Er zijn geen andere pluimveebedrijven in het beperkingsgebied.
Binnen het beperkingsgebied zijn de standaardmaatregelen van kracht, die worden ingesteld bij een besmetting met een LPAI. Er geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Het beperkingsgebied en de daaraan gekoppelde maatregelen kunnen in principe 21 dagen na de voorlopige ontsmetting worden opgeheven.

bron: Economische zaken

Hen

Bekijk ook

Dramatische vogelstand in Noord-Amerika: in halve eeuw tijd 3 miljard vogels verdwenen

In Noord-Amerika zijn in een halve eeuw tijd drie miljard vogels verdwenen. De afname is ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *