zaterdag 22 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | Vogelbescherming maakt bezwaar tegen doden smienten in Zuid-Holland

Vogelbescherming maakt bezwaar tegen doden smienten in Zuid-Holland

Vogelbescherming maakt bezwaar bij de provincie Zuid-Holland tegen het plan 6500 smienten af te laten schieten. Smienten zijn eenden uit noordelijke streken die in ons land overwinteren. De aantallen van deze eend nemen al gedurende meerdere jaren af.
Veel protest
De provincie Zuid-Holland besloot vorige maand tot het goedkeuren van het plan waarmee het doden van smienten mogelijk wordt gemaakt. Dit vanwege de schade die deze eendensoort aan graslanden zou toebrengen. Tegen het afschieten van de eenden was veel protest: ruim tienduizend mensen stuurden protestmails naar de provinciale staten om het afschot te voorkomen.

Nederland is van internationaal belang voor overwinterende smienten. De populatie neemt echter al sinds de eeuwwisseling af. Het is daarom volgens Vogelbescherming volstrekt onverantwoord smienten te doden.

Schorsingsverzoek bij de rechtbank
Naast het bezwaar bij de provincie heeft Vogelbescherming een schorsingsverzoek ingediend bij de rechtbank in Den Haag om te voorkomen dat men door gaat met schieten van smienten zolang het bezwaar in behandeling is. We verwachten dat de rechtbank het plan van de provincie zal schorsen. Ook in 2016 deed de rechtbank een uitspraak dat de provincie Zuid-Holland geen smienten mocht laten schieten. De provincie had niet kunnen aantonen dat het doden van smienten geen negatieve gevolgen voor de populatie zou hebben.

Naast Vogelbescherming heeft ook de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, mede namens een groot aantal andere organisaties, bezwaar gemaakt tegen het besluit van de provincie.

Noord-Hollands besluit geschorst
Vorige week besloot de rechtbank in Noord-Holland een vergelijkbaar besluit tot afschot van smienten in die provincie te schorsen.

bron: vogelbescherming

Een paartje smienten.

Bekijk ook

Duizenden kippen omgekomen bij grote schuurbrand in Twente

Bij een schuurbrand in het Twentse Bentelo zijn vrijdagmiddag duizenden kippen omgekomen, meldt de brandweer. ...

2 opmerkingen

  1. Als een ieder zijn eigen standpunt blijft verdedigen ? Zonder een gesprek aan te gaan met diegene die hier wel last van hebben ,en proberen tot een aanvaadbaare oplossing te komen.hebben we een nederland dat nooit gericht is een oplossing te zoeken ,maar alleen te verbieden onder aanvoering van een aantal mensen die luid schreeuwen, de anderen houden zich wel stil want die krijgen geen podium ,om te schreeuwen

  2. Zo lang de foerageer gebieden voor Smienten zich uitbreiden of aantrekkelijker worden wordt het probleem groter.Oplossing zou kunnen zijn dat de natuur organisaties zelf monotone graslanden gaan beheren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *