donderdag 2 april 2020
Homepage | overige | VOGEL2020: een eerste terugblik en vooral dank van de voorzitter

VOGEL2020: een eerste terugblik en vooral dank van de voorzitter

Beste mensen,

Vogel2020 is voor de meesten van ons achter de rug. Echter nog niet voor ieder van ons. Vandaag zijn nog talloze vrijwilligers bezig geweest met het opruimen van de stellingen en heel veel ander materiaal. Vier trailers die naar Bergen op Zoom gaan en twee richting Zutphen. Alle materialen worden in de komende weken door vrijwilligers schoongemaakt, gerepareerd of vervangen. Nog een hele klus.

De werkgroep zal in de komende weken samen met het hoofdbestuur een evaluatie houden van de afgelopen show. Dit jaar is voor een paar veranderingen gekozen en we gaan kijken hoe dat heeft uitgepakt.
Ten eerste is het verschuiven van de datum doorgevoerd in de verwachting dat dit meer publiek zou trekken. De komende jaren valt oud en nieuw heel ongunstig , vandaar dat er al vóór de zomer besloten is dat de verschuiving eenmalig is. Volgend jaar schuiven we een week op en zitten daarmee ook weer een week voor de Duitse DKB-show.
Veel kritiek was er op de kooistickers. Dit hebben we onderkend en gaan dit heroverwegen. Met name de grote inzenders en de inzenders die in clubverband inzenden hebben hier veel hinder van ondervonden. Ook was de ruimte voor deze personen te krap. Dit gaan we sowieso aanpassen.

De keus om de standhouders in twee aparte zalen onder te brengen was een gevolg van de positieve reacties die we na de Mondial daarop gekregen hebben. Veel bezoekers, maar ook veel standhouders lieten ons weten dat dat een goede opzet was en dat dat eigenlijk zo zou moeten blijven. Nu, tijdens de NK is toch gebleken dat een aantal standhouders toch liever tussen de vogels staan. Ook een aantal bezoekers heeft laten weten dat ze de wedstrijdhal te kaal en te leeg vonden. Dit kwam mede door een lagere inschrijving van vogels, wat natuurlijk moeilijk te voorzien is op het moment dat de keuzes gemaakt worden.
Al met al heeft de extra investering in de huur van de twee standhoudershallen niet gebracht waar we op gerekend hadden.

Waar wel iedereen over te spreken is, is het opschuiven van de inschrijfdatum. We gaan trachten dat volgend jaar nog iets op te schuiven, maar dat is ook afhankelijk van het al dan niet via de post opsturen van kooistickers, want dat vereist meer tijd.

Ook heel erg te spreken is de organisatie over de samenwerking tussen de wedstrijdorganisatie, de keurmeestersvereniging en de technische commissies. De keurdag is nog nooit zo vlot verlopen als deze keer. En het aantal gemaakte fouten is nog nooit zo beperkt geweest.

De opening van de show die bij werd gewoond door een aantal eregasten van de COM, Carlos Ramoa en de EE, Esther Huwiler, werd verricht door mevrouw Hendrix van ministerie van Landbouw. Met dit ministerie wordt veel overleg gevoerd betreffende dierenwelzijn en door haar aanwezigheid, kon de hoogste baas met eigen ogen zien welke inspanningen er door de NBVV worden gedaan in de omgang met onze vogels.

Nieuw was ook de presentatie van de speciaalclubs en de aanwezigheid van de sierduivenbond NBS, kleindierenbond KLN en Parkieten Sociëteit. Onze speciaalclubs hebben hun beste beentje voor gezet om mooie presentaties te verzorgen. In een eerste korte evaluatie is al uitgesproken om volgend jaar dit nog meer uit de verf te laten komen.

Ook nieuw was de kraamverhuur voor particuliere vogelverkoop. Deze viel erg in de smaak, zowel bij publiek als bij de huurders. Gevraagd is om dit uit te breiden naar vier dagen. Ook dit zullen we overwegen en zal van de beschikbare ruimte afhangen.

Tot slot wil ik ieder bedanken voor de bijdrage in welke vorm dan ook. Inzender of bezoeker, bedankt voor uw deelname of bezoek. Voor alle vrijwilligers en keurmeesters alle waardering die maar mogelijk is. De stille werkers op ons Bondsbureau ook weer heel erg bedankt en natuurlijk de standhouders die het mede mogelijk maken dat dit evenement gehouden kan worden.
Een speciale dank is er voor onze drie hoofdsponsoren, Deli Nature die het voer ter beschikking heeft gesteld, Fauna Birdproducts die alle drinkfonteintjes geschonken heeft en Refona die de Jeugdhoek gesponsord heeft.

Tot slot bedank ik iedereen voor de vele positieve reacties die we als NBvV de afgelopen periode mochten ontvangen. In de wandelgangen, via Facebook, maar vooral tijdens de showdagen zelf op de werkvloer. Ik denk dan bv aan de beide Limburgse heren op zondagmiddag, die een velletje vol geschreven hadden over de positieve punten en de verbeterpunten. De goedlachse meneer die toch het achterste deel van de zaal wat kaal vond, maar aangaf daar wel in mee te willen denken en mij een kaartje gaf om later eens contact mee op te nemen. En tot slot als voorbeeld de verontruste nog jonge liefhebber die op me af kwam om me te vertellen dat hij gehoord zou hebben dat er niet alle dagen gevoerd zou worden, maar na uitleg tevreden vertrok en zijn medewerking aan de volgende editie toezegde. Of de meneer die me bij inbreng op hart drukte om de kooien uit veiligheidsoverweging af te plakken en me op de zondag bedankte voor het feit dat dat niet vergeten was.

Zoals gezegd gaan we uitgebreid evalueren en ook overwegen we om een enquête te houden onder de standhouders, de inzenders en de bezoekers.

Vogel2020 is voorbij. We hebben het met plezier gedaan. Graag tot volgend jaar.

Namens allen,
Klaas Snijder (voorzitter)

Bekijk ook

Welke Nederlandse zangvogel zingt het hardst?

Welke Nederlandse zangvogel zingt het hardst? Dat vraagt Vroege Vogels luisteraar Ad Looij zich af. ...

1 opmerking

  1. Heb het idee dat we eerder achteruit dan vooruit boeren sinds we de C.OM. koerst volgen,beslissingen worden mijn inziens ondoordacht genomen en de zaal had makkelijk voller kunnen worden door de ruimte tussen de stellingen groter te maken.Vond de jeugd er maar wat bijhangen.De ere galerij vond ik maar niks,de witte kanaries stonden er gekleurd op dan weer blauwe gloed dan weer groen of roze. En we hebben dierenwelzijn nog wel zo hoog in het vaandel.De catalogus was wel wat laat maar zag er prima uit.Maar dit alles zal de twee heren uit het zuiden van het land ook niet ontgaan zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *