donderdag 5 december 2019
Homepage | inheemse vogels | VOGEL- EN VISEILAND MIDDENIN HARINGVLIET

VOGEL- EN VISEILAND MIDDENIN HARINGVLIET

Het Wereld Natuurfonds (WNF) gaat een vogel- en viseiland bouwen middenin het Haringvliet, ter hoogte van het Zuid-Hollandse plaatsje Middelharnis. De natuurorganisatie anticipeert daarmee op het eerder genomen zogenoemde kierbesluit.

Kieren van de sluizen
Het kierbesluit houdt in dat de overheid heeft bepaald dat de permanente afsluiting van de Haringvlietsluizen, die bestaat sinds 1970, wordt opgeheven. In plaats daarvan gaan ze op een kier, waardoor er weer een open verbinding komt tussen de Noordzee en de rivieren Rijn en Maas. Trekvissen kunnen zo de stroomgebieden van de rivieren weer bereiken.

Omdat het kierbesluit niet direct leidt tot eb en vloed met zandbanken, heeft WNF besloten zelf de zandbank te bouwen. Het eiland zal voor vogels en vissen gelden als onmisbare voedsel-, broed- en voortplantingsplaats.

Oorspronkelijke zandbank
Bas Roels, adviseur zoet water bij het WNF, legt uit dat op de plek waar het eiland komt oorspronkelijk een natuurlijke zandbank lag. “Maar deze is door het wegvallen van eb en vloed onder water verdwenen. Daarom wordt er een nieuwe zandbank aangelegd van zo’n zes hectare. Een deel hiervan komt permanent boven water en daar kunnen soorten zoals kleine plevier en sterns broeden. De ondiepe oevers zijn een uitstekend foerageergebied voor soorten zoals kluut en lepelaar. Allemaal soorten die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.”

Zo’n prachtig eiland verdient natuurlijk een prachtige naam alleen is die nog niet bedacht. WNF vraagt aan hun bezoekers om deze te bedenken.

Het openen van de Haringvlietsluizen stond gepland op 5 september, maar dinsdag werd duidelijk dat er uitstel komt wegens de lage waterstanden. Lees hier waarom het kieren is uitgesteld.

Bron: ANP/Vroegevogels

Bekijk ook

Met veel ecosystemen in Nederland gaat het niet goed

Met 46 van de 52 ecosystemen die Nederland in Europees verband geacht wordt te beschermen, ...

2 opmerkingen

 1. Een natuurlijke evolutie, al of niet door kunstmatige ingrepen beschadigd, wil men via kustmatige ingrepen herstellen.
  Of beter gezegd: wat vandaag door de mens wordt beslist, moet zo snel als mogelijk, liefst morgen al, zichtbaar zijn van dat gene wat er wordt verwacht. Dan vooral het positieve, het negatieve, de eventuéle gevolgen, zijn op dat moment doorgaans maar bijzaak.
  Sorry!
  Zo steekt natuurevolutie nu eenmaal niet in elkaar.

  Teveel aan katten, overbevolking, over populaties: liefst vandaag nog minder katten, minder populatie, dan morgen.
  Verschillende oorzaken voor/ bij die overbevolking, over populaties, zijn van minder belang.

  Laat er nu juist in Belgie/Vlaanderen een wet goedgekeurd zijn die zegt dat honden en of katten als huisdieren of flats, appartementen, toegelaten zijn.

  Maar niet iedereen en of soorten honden, katten mogen op flats/appartementen worden gehouden.
  Bijvoorbeeld Mechelse herdershond mag toekomst gericht niet langer worden gehouden op flats/appartementen.

  Welk nut hebben sommige maatregelen, als de achterdeur, achterpoort, (gedoogbeleid) wagenwijd openstaat.
  Als dergelijke huisdieren tijdens de vakantieperiodes aan hun lot worden overgelaten.

  Het zelfde wat betreft soorten papegaaien.
  Niet alle papegaaien zullen toekomstgericht als huisdier binnenskamers, in de woon-slaapruimte, mogen worden gehouden.

  Wat helpen sommige maatregelen als sommigen deze maatregelen niet opvolgen, al of niet vanwege onwetendheid, al of niet moedwillig/opzettelijk.

  Neem nu het usutu-virus. Volgens de wet mogen gevaccineerde dieren/vogels niet in de zelfde ruimte met niet gevaccineerde dieren/vogels. Mogen tezamen met hetzelfde voertuig niet vervoerd worden. Mogen niet in de zelfde ruimte worden tentoongesteld.
  Zelfs gevaccineerde en niet gevaccineerde kanaries tegen de pokken moeten afzonderlijk gehuisvest zijn. Moeten in afzonderlijke ruimte worden tentoongesteld.
  En wat zijn de algemene vaststellingen;
  Die worden, al of niet door onwetendheid, al of niet moedwillig, opzettelijk, niet opgevolgd.
  Wat zijn dan de “logische” gevolgen:
  Nog “strengere” maatregelen met als gevolg nog zwaardere straffen, boetes.
  Zoals in Egypte vanwege vogelgriep, en waar er een algemeen verbod vogeltransport van kracht is.
  Waar twee vogelhandelaars een boete hebben gekregen van 500000 Dollars en 5 jaar gevangenis. Heeft natuurlijk ook te maken met aantal dodelijke slachtoffers en dat steeds maar toeneemt.

 2. Prima initiatief de natuur zal zich wel redden..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *