zaterdag 14 december 2019
Homepage | inheemse vogels | Vliegbasis trekt steeds meer zeldzame vogels

Vliegbasis trekt steeds meer zeldzame vogels

De tapuit, een zeer zeldzame vogel in Nederland, broedt dit jaar voor het eerst op Park Vliegbasis Soesterberg. Er zijn minimaal vier broedende paartjes aangetroffen in steenhopen, die speciaal zijn neergelegd voor de vogel.

,,Normaal gesproken broedt een tapuit in oude konijnenholen, maar die zijn er nauwelijks op de vliegbasis’’, zegt Maarten den Hartigh van het Utrechts Landschap, dat het natuurbeheer over het terrein voert. ,,Daarom hebben we steenhopen aangelegd en tot onze verrassing zijn die meteen gebruikt. Van de zes steenhopen zijn er nu vier ‘bemand’. Vorig jaar zagen we al een paar keer tapuiten hier, maar nu weten we zeker dat ze broeden.’’

In dit open landschap voelen de tapuiten zich helemaal thuis.
Maarten den Hartigh, natuurbeheerder
De steenhopen zijn gemaakt van puin van verwijderde wegen op de vliegbasis. Ze liggen langs de oude landingsbaan. ,,In dit open landschap voelen de tapuiten zich helemaal thuis. In de schrale graslanden zijn namelijk veel insecten vinden, wat de voornaamste voedselbron is van deze vogels’’, zegt Den Hartigh.

Vogelaars vergapen zich dit jaar ook een paapjes en roodborsttapuiten die tot nog toe vrijwel nooit werden gevonden. ,,We hopen nog op de grauwe klauwier’’, zegt de medewerker. ,,De vogels doen het hier goed, we zijn ook steeds meer buizerds. Ook haviken vliegen hier en binnenkort komt de wespendief hopelijk weer broeden.’’ Het neusje van de zalm van de vliegbasis, de veldleeuwerik, is dit seizoen met 200 aantallen op recordhoogte aangekomen.

Insecten
De komst van de bijzondere vogels is mede te danken aan de toename aan variatie in insecten. Dat komt omdat er her en der op de vliegbasis meer zanderige gebieden verschijnen door het wegschrapen van asfalt en betonverharding. ,,We zien de meest bijzondere soorten, zoals zandbijen, graafwespen en spinnendoders’’, aldus Den Hartigh.

,,Voor deze insecten zijn al die zandbedden een walhalla.’’De tapuit is een grondbroedende vogel die sinds 1975 flink achteruit gegaan is in Nederland. Vroeger was dit opvallende zangvogeltje veel te zien in open agrarische landschappen, heidevelden en in de duinen. Tegenwoordig komt hij nog maar op enkele plekken voor in Nederland.

bron: AD.nl
foto: eerder geplaatst

Bekijk ook

NVWA MAAKT VOGELOPVANG VLEUGELLAM

De Vogelopvang in Naarden vangt even geen vogels meer op. Na een bezoek van de ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *