woensdag 19 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | VLAMINGEN BOOS OP FRANSEN OM AFSCHIETEN VOGELS

VLAMINGEN BOOS OP FRANSEN OM AFSCHIETEN VOGELS

In Vlaanderen zijn natuurbeschermers boos over het afschieten van beschermde weidevogels net over de grens aan de noordkust van Frankrijk. Dit gebeurt terwijl in België dit jaar bijna 800.000 euro is besteed om de bedreigde wulp en de grutto te helpen.

Onbegrijpelijk
“Het is onbegrijpelijk. We doen er in België alles aan om weidevogels te beschermen. Maar vliegen die vogels één meter over de grens met Frankrijk, dan staan daar jagers te wachten om hen af te schieten. Ze zetten zelfs lokvogels in om de dieren binnen schootsafstand te krijgen,” zegt Hendrik Moeremans van de vereniging Natuurpunt tegen De Standaard.

Wulp
In tegenstelling tot de rest van Frankrijk, geldt aan de Franse noordwestkust geen jachtverbod op de wulp. Die streek is echter wel een populaire broedplaats voor de bedreigde vogelsoort. De Vlaamse minister van Natuur Joke Schauvliege bevestigt dat er een probleem is, maar dat gesprekken op Europees niveau voorlopig nog zonder resultaat zijn.

Bron/citaat: ANP/Vogelbescherming

De wulp

Bekijk ook

Eerste kievitsei binnen twee weken?

Het broedseizoen van de kievit begint dit jaar vroeg. Vorig jaar werd het eerste Drentse ...

2 opmerkingen

 1. Hoorde pas geleden nog iemand ? Die zei dat in europa de regels overal strenger waren???
  Nu dat blijkt ,alléén niet voor de vogels,
  Is net als met de europese tortel,overal werd die adgeschoten? En nederland roept nu dat deze op uitsterven staat.
  Kunnen onze natuur organisaties mooi heen gaan protesteren.

 2. Het probleem is dat er bij jacht op vogels er twee lijsten bestaan binnen de EU.
  Een lijst van 22 vogelsoorten die in alle EU Lidstaten mogen worden gejaagd, zoals fazant, houtduif, wilde eend, etc. Betekent “bindende” maatregel.
  Een lijst van 55 vogelsoorten waarop in sommige EU Lidstaten, en of bepaalde gebieden van die EU Lidstaten mag worden gejaagd. Betekent “niet bindende” maatregelen.
  In Nederland mag op 7 van die soorten worden gejaagd, waaronder kolgans, zwarte kraai, Vlaamse gaai, etc.
  In Spanje zijn 17 soorten van die lijst bejaagbaar, in italie 18.
  In Frankrijk zijn 41 van die 55 soorten bejaagbaar.
  De jacht richtlijn stelt ook beperkingen aan beperking periodes van jagen. Niet in het broedseizoen, en niet tijdens de voorjaarstrek.
  Bijna alle EU Lidstaten hanteren een vaste einddatum voor het jagen, namelijk 31 januari.
  Maar doordat bij die “niet bindend” is maken sommige EU Lidstaten daarop een uitzonderen. Zoals Frankrijk, en waar bovendien het departement beslist op welke soort kan worden gejaag.
  EU bezit geen eigen grondwet. Onder andere Nederland heeft in het verleden zich tegen verzet. En is daardoor deels mede verantwoordelijk voor al die onduidelijkheden.
  Daarom die EU verordeningen (bindend).
  EU aanbevelen (niet bindend) maar wel officieel.
  En het is vooral dergelijke aanbevelen (niet bindend) maar wel officieel, die de zogenaamde achterpoortjes voorkomen. En die ervoor zorgen al of niet juridisch-gerechtelijk strafbaar.
  De reden waarom de eerste positief lijst zoogdieren in Belgie juridisch-gerechtelijk werd vernietigd. En of andere maatregelen juridisch-gerechtelijk worden vernietigd.

  Vanwege de bevoegdheid van de verschillen Deelstaten-Gewesten in Belgie komt men nu dezelfde problemen tegen als EU. Zoals binnen Brussels Gewest zijn Europese cultuurvogels niet toegelaten, ook niet bij doorreis. Terwijl die binnen Vlaams gewest en Waals Gewest wel toegelaten zijn.
  Ook wat het ringen beschermde inlandse-uitheemse vogels aangaat zijn er verschillen.
  Daarom dat EU verordening(en) OOO zo belangrijk is voor alle dieren-vogel hobbyisten binnen de EU.
  EU verordening(en) zijn bindend en binnen alle EU Lidstaten van toepassing. Het enige wat die EU lidstaten elk afzonderlijk juridisch-gerechtelijk nog kunnen doen, zijn die nog “strenger” maken. Maar niet meer minder “streng”. Zoals in het verleden vogels Bijlage X. Die nu met de recente EU Cites-Bijlage verordening vogels Bijlage X terug zijn geplaatst bij Bijlage A, of definitief bij Bijlage B. Want vogels Bijlage X waren/zijn eigenlijk al of niet tijdelijk vogels Bijlage B. En is vergelijkbaar met maatregelen jagen op vogels en of vangen van vogels uit het verleden, niet bindend maar wel officieel.
  Zelfs niet zo lang geleden mochten vinkeniers in Belgie een zeker aantal vinken vangen, ondanks dat er in Belgie een algemeen verbod was.
  Ook in Spanje mocht-mag tijdens een bepaalde periode sommige vogelsoorten, zoals groenvinken, worden gevangen. Al of niet voor de kweek om ze nadien al of niet terug vrij te laten.

  Bekijk de informatie Franse en of Italiaanse vogelbonden met betrekking transportvergunningen, gezondheidscertificaten, Cites-EU certificaten aangaande de taal waar vogelevenementen plaatsvinden (kopie in taal waar evenement plaats vindt).
  De vraag die nu juridisch-gerechtelijk wordt gesteld; is dit al of niet bindend. Maar vooral is dat vanuit Brussel-EU officieel.

  En dat zal meer dan waarschijnlijk een van de redenen zijn waarom vogel-organisatie vogelmarkt Zwolle ermee stopte. Verbod vogel hobbyisten-handelaars om nog langer deel te nemen aan vogelevenementen. En wat in Italie al van kracht is. Daar hebben verschillende personen-handelaars, al of niet tijdelijk, een verbod om deel te nemen aan dieren-vogel evenementen. Onder andere vanwege aanwezig te zijn op/bij evenementen (februari 2018 Zwolle) ondanks verbod vanwege preventieve maatregelen, zoals beveiligde-beschermde zones vogelgriep.
  Zonder die verschillende kopie(en) mag niet worden deelgenomen bij om het even welk dieren-vogel evenementen.
  Gaat het om meerdere dagen, zoals COM Mondial 2019 Zwolle, dan moeten die kopie(en), zoals kopie(en) Cites-EU certificaat Bijlage A-B aanwezig zijn bij de organisatie. Gaat het om één dag, zoals Zwolle, dan moeten die aanwezig zijn bij de organisatie, of op zijn minst bij de deelnemende personen. En wordt geacht dat die door de organisatie worden gecontroleerd.

  En het klopt dat de regels binnen de EU overal strenger zijn. maar dan gaat het om EU verordeningen (bindend). Van toepassing binnen alle EU Lidstaten vanaf de officieel bekendmaking door de EU. Hoeven zelfs niet te verschijnen in Staatsblad van elke EU Lidstaat afzonderlijk.
  En daar schuilt juridisch-gerechtelijk de gevaren, vanwege geen of bijna geen informatie verantwoordelijke organisaties-verantwoordelijken.
  Onlangs nog een discussie gehad vanwege artikel vogelblad met betrekking preventief kuren (Esb3).
  Ook al gaat het om een artikel uit het verleden, plaats er dan op zijn minst er bij (bovenaan of onderaan) dat het product nu illegaal is, of niet meer zomaar te verkrijgen is. Het zelfde wat betreft wetenschappelijke naam, soort vogelring-diameter, etc.
  Dergelijke manier van werken-informatie zou al aanleiding zijn voor minder verwarring, en wat op zich vogelhobby ten goede komt.

  Of zoals iemand stelde op sociale media.
  “Iemand (jager) staat op grenslijn, schiet een vogel neer, komt die op Frans grondgebied terecht, niet strafbaar. Komt die op Belgisch grondgebied terecht, wel strafbaar”.
  Dieren vogels in de natuur houden geen rekening met Landsgrenzen en of welke grenzen dan ook. Waarom anders die afbakeningen aan sommige Landsgrenzen vanwege varkenspest bij wilde zwijnen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *