zondag 8 december 2019
Homepage | regelgeving | Uitstel beantwoording vragen van het lid Arissen (Partij voor de Dieren) over de online handel in beschermde vogels en het nieuws dat rechercheurs hun handen vol hebben aan smokkel van bedreigde diersoorten

Uitstel beantwoording vragen van het lid Arissen (Partij voor de Dieren) over de online handel in beschermde vogels en het nieuws dat rechercheurs hun handen vol hebben aan smokkel van bedreigde diersoorten

Minister Grapperhais, justitie en veiligheid, laat weten de vragen nog niet te kunnen beantwoorden.
Hij heeft nog niet alle informatie binnen.

Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid
over de online handel in beschermde vogels en het nieuws dat rechercheurs
hun handen vol hebben aan smokkel van bedreigde diersoorten (ingezonden
13 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het rapport «Handel in producten van beschermde vogels
in januari 2018 via Internet»?
Vraag 2
Wat vindt u ervan dat er online beschermde vogels illegaal worden verkocht?
Vraag 3
Kunt u aangeven op welke manier er gehandhaafd wordt op handel in
beschermde dieren?
Vraag 4
Kunt u verklaren hoe het mogelijk is dat deze eenvoudig te traceren
criminaliteit niet opgespoord wordt?
Vraag 5
Bent u bereid contact op te nemen met de auteur van het rapport teneinde
gebruik te maken van de door hem verzamelde data? Bent u verder bereid
maatregelen te nemen waarmee ook in de toekomst de illegale verkoop van
dieren aangepakt wordt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6
Bent u bekend met het artikel «Handel bedreigde diersoorten: «Levende
kolibri’s in onderbroek»»?
Vraag 7
Bent u bereid, gezien het wereldwijd ongekende verlies van biodiversiteit,
extra capaciteit vrij te maken voor opsporing en vervolging van de handel in
beschermde diersoorten? Zo nee, waarom niet? Neemt Nederland naar uw
mening de verantwoordelijkheid die past bij een doorvoerland zoals het
onze?
Vraag 8
Deelt u de stelling van criminoloog Daan van Uhm2 dat criminele organisaties
steeds vaker extra handelslijnen erbij nemen en nu dus naast bijvoorbeeld
drugs ook steeds vaker handelen in beschermde diersoorten? Ziet u hierin
reden meer aandacht en capaciteit te besteden aan het opsporen van de
handel in beschermde diersoorten? Zo nee, waarom niet?
Vraag 9
Klopt het dat het natuur team van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) capaciteit heeft moeten afstaan? Is dat vanwege personeelstekorten
bij andere teams van de NVWA? Wat zijn de consequenties daarvan
voor het opsporen van de handel in beschermde dieren? Ziet u hierin reden
meer aandacht en capaciteit te besteden aan het opsporen van de handel in
beschermde diersoorten? Zo nee, waarom niet?
Vraag 10
Klopt het dat de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde
soorten wilde dieren en planten (CITES) regelgeving niet langer specifiek
onderwezen wordt aan de Politieacademie? Klopt het dat het merendeel van
de CITES specialisten, zowel bij de NVWA als bij de politie, de komende tien
a vijftien jaar met pensioen gaat? Hoe gaat u dat verlies van kennis opvangen?
Waarom wordt CITES handel niet langer onderwezen aan de Politieacademie?
Ziet u hierin reden meer aandacht en capaciteit te besteden aan het
opsporen van de handel in beschermde diersoorten? Zo nee, waarom niet?
Vraag 11
Klopt het dat overtredingen van de CITES regelgeving in het algemeen
afgedaan worden met een bestuurlijke boete? Klopt het dat daarbij geen
aantekening in het strafblad gemaakt wordt? Klopt het dat er daardoor geen
zicht is te krijgen op veelplegers en criminele netwerken? Bent u bereid in de
toekomst elke overtreding van de CITES regelgeving waarbij het vermoeden
bestaat dat deze bedrijfsmatig is voor te leggen aan de officier van justitie in
plaats van af te doen met een bestuurlijke boete?
Vraag 12
Hoe zijn de aangevoerde voorbeelden te rijmen met het voornemen uit het
regeerakkoord
dat de illegale import van beschermde dieren een halt toe moet worden
geroepen? Hoe staat het met de uitvoering van dat voornemen?

Het nieuwsgierige kamerlid

Bekijk ook

Vogelhospitaal Naarden sluit deuren omdat NVWA na tientallen jaren wakker wordt ?

NAARDEN – Vogelhospitaal Naarden heeft per direct de deuren gesloten. De maatregel volgt nadat de ...

5 opmerkingen

 1. Het online aanbieden van beschermde dieren is strafbaar,punt 1
  Het smokkelen van kolibrie in een onderbroek,is strafbaar, maar geef geringde vogels uit nakweek een exportvergunning ,ja en jiet via de nvwa,die vraagt 850 euro voor inlezen export vergunningen, dit is diefstal en zou bestraft moeten worden,vraag2
  Beschermde dieren hebben een cites vergunnig dit is al jaren zo,het betreft geringde vogels uit nakweek.
  In alle andere gevallen is dit altijd al strafbaar geweest,vraag 3
  Handel in drugs ,verplaatst naar handel in beschermde dieren? Hoe komen die binnen
  ,er geen is vliegtuig maatschappy die deze zonder vergunnig vervoert, lulverhaal.
  De cites vergunnig werden afgegeven door bureau laser ,deze was een stuk beter als de nvwa die alleen uit is op het niet mee willen werken.
  Het wereld wijd verlies van dieren ? Kan deze politicus dit even onderbouwen om welke dieren in welke landen dit gaat of heeft zij de bel horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt, met andere woorden zij weet niet waaar zij over praat.
  Iligale verkoop,kan beter uitgebannen door wereldwijd de export van goed geringde en geschipte dieren toe te staan,mit men aan kan tonen dat deze in gevanenschap zijn gekweekt.

 2. Mevr Arissen
  Is het U bekend dat er politicie zijn ,die niet in de kamer verschijnen ,wel tekenen en hun maandsalariss opstrijken.
  Dat er gesjoemeld word met declareren door politici.
  Dat uw voorzitter getrouwd was met een zakenman die een fabriek had in vleesvervangende producten,wat door uw voorzitter gepromoot werd.
  De partij voor de dieren alleen zich laat adviseren door mensen die het niet zo nauw nemen met een gedegen onderbouwing,kijk ook maar naar deze vragen die u gesteld hebt.
  De partij voor de dieren vaak uit is op stemmingmakerij zonder het probleem aan te pakken.
  Deze zich veelvuldig laat adviseren door stichting AAP, omdat deze elkaar willen versterken,zei de opvang voor heel europa willen doen,en de partij voor de dieren dit steunt.
  Mevr Arissen jammer dat U zich niet verdiept in het houden van dieren, want zonder dieren kan de mens nooit een echt bestaan hebben,dat is al vanaf ons bestaan.

 3. Het verantwoord sturen van dieren over onze aarbol kan prima,mits? Er een goede regeling is ,daar zou de partij van géén dieren zich sterk voor moeten maken.

 4. Is het U bekend dat top politicie, waar ik betwijfel of men daar U onder kunt zetten? Gezien de vragen,
  Onder verscherpt banktoezicht komen ivm fraude, gevoeligheid met het aanvaarden van geld stromen.
  Misschien zou u hier eens vragen over kunnen stellen, met name omdat uw voorzitter in de kamer, het promoot van vleesvervangers heeft verheerlijkt.

 5. Ja een gek kan meer vragen dan 100 wijzen kunnen antwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *