donderdag 2 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Uitroeien Canadese gans in provincie Zuid-Holland

Uitroeien Canadese gans in provincie Zuid-Holland

In de gehele provincie Zuid-Holland zitten meer dan 20.000 Canadese ganzen. Er dient momenteel een rechtszaak om op de ganzen te jagen. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak of er nu wel of niet op de ganzen gejaagd mag worden.

De 20.000 Canadese ganzen in Zuid-Holland vormen veruit de grootste populatie in heel Nederland. De vogels veroorzaken volgens de Omgevingsdienst en de Faunabeheereenheid flinke schade aan de landbouw.

Het provinciebestuur heeft een ontheffing verleend aan de Faunabeheereendheid, zodat er op de Canadese gans gejaagd mag worden in Zuid-Holland. De Canadese gans is een beschermde inheemse diersoort en valt hierdoor onder de Wet natuurbescherming. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland is tegen de uitroeiiing van de Canadese gans en vecht de ontheffing aan. Dinsdag stonden beide partijen tegenover elkaar bij de Raad van State.

Omgevingsdienst Haaglanden legt uit dat deze provincie niet onder het natuurlijke verspreidingsgebied van de Canadese gans en kolgans valt en dat de landbouwschade escaleert door de vogels. De ontheffingen voor beide soorten ganzen zijn al in werking, omdat het beroep van de Natuur- en Milieufederatie vorig jaar door de rechtbank Den Haag is afgewezen. Volgens de Faunabeheereenheid zal het in de praktijk niet haalbaar zijn om alle Canadese ganzen in Zuid-Holland uit te roeien.

Over enkele weken volgt verdere uitspraak van de Raad van State in hoger beroep.

bron:alphens.nl

Bekijk ook

Nieuw licht op zingende mannetjesmezen

Alles wat we altijd dachten te weten over de zang van de koolmees is nu ...

2 opmerkingen

 1. nee uitroeien zal een probleem zijn.maar een stuk minder .landbouwschade zal toch moeten lukken.
  iedere natuur organisatie zijn tegen het iets doen? als het op dieren aankomt.
  de wolf hoort in Nederland? wilde zwijnen ook .edelherten mogen ook komen.
  ganzen mogen de boeren verdringen.
  zwanen ? Hebben we nog niet genoeg.en de oostvaarderplassen is een natuurgebied.
  ach en sprookjes ? ja daar geloven we ook in.
  nu de trollen noch beschermen?

 2. Canadese ganzen worden aanzien/ beschouwd als “zomerganzen”. Zijn ganzen die na de winter niet wegtrekken, maar hier in de zomer blijven en in het wild te broeden.
  Ook worden ze beschouwd als invasieve exoten.
  Exoten zijn uitheemse planten en dieren die van nature hier niet voorkomen en die hier niet op eigen kracht zijn geraakt.
  Eigenlijk als siervogel ingevoerd, maar ontsnapt is en intussen massaal in het wild heeft voortgeplant.
  Er kunnen verschillende maatregelen worden toegepast om de soort te beperken.
  Jacht in het “najaar” is er een van.
  Een andere maatregel, mogelijkheid, is het organiseren van afvangsten tijdens de rui periode, wanneer de ganzen moeilijk kunnen vliegen.

  Dus zijn de mensen, al of niet uit het verleden, verantwoordelijk voor/bij de huidige problemen. Zoals overlast, lawaaihinder, overbevolking, etc.

  Wie bepalen de zogenaamde huidige problemen als: overlast, lawaaihinder, overbevolking, etc. Het genetisch natuurlijke of de mens zelf.
  Tegenwoordig zijn persoonlijke belangen het belangrijkste, meermaals hebben die persoonlijke belangen te maken met financiéle belangen. En die een gevolg kan zijn van bevriende organisaties, bevriende personen.

  Zolang de algemene belangen niet de bovenhand krijgen, zullen dergelijke “kunstmatige” maatregelen nodig zijn.

  Algemene belangen betekent in de eerste plaats de algemene natuur belangen.

  Had men in het verleden en of heden geen gedomesticeerde dieren/vogels laten ontsnappen, al of niet moedwillig, dan waren er nu meer dan waarschijnlijk minder overlast, minder lawaaihinder, minder over populatie, etc.
  Had men in het verleden minder bepaalde boomsoorten (platanen) aangeplant, dan hadden kauwen nu misschien andere overnacht mogelheden opgezocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *