woensdag 29 januari 2020
Homepage | vogelverenigingen | Uit het NBvV voorlichtingsbulletin maart 2019

Uit het NBvV voorlichtingsbulletin maart 2019

Bestuurswisselingen NBvV
In het hoofdbestuur is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar,Sjoerd Munniksma. Na een periode als hoofdbestuurder van meer dan 12 jaar, is het welletjes geweest. Tijdens de AV zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van de man die 12 jaar lang de verantwoording droeg voor een goed verloop van
de Vogel en als klapstuk, de Mondial.
Er ontstaat dus een vacature voor een hoofdbestuurder, waarvoor kandidaten zich kunnen melden, voor 31 mei op het Bondsbureau. Na de verkiezingen worden de werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het hoofdbestuur opnieuw verdeeld.
Ook aftredend, maar herkiesbaar, is Klaas Snijder de huidige voorzitter van de NBvV. Tegenkandidaten voor de functie als voorzitter kunnen zich melden uiterlijk 31 mei 2019 bij het Bondsbureau.

VOGEL 2020
Het NK wordt weer in Zwolle gehouden. Het hoofdbestuur is echter van mening dat na het succes van de overweldigende Mondial, we niet terug kunnen grijpen op het beproefde concept. Een werkgroep is momenteel bezig om het NK nieuw elan te geven door de opzet en het karakter te vernieuwen. Het
NK moet een breder publiek gaan trekken, om zo de hobby meer te promoten en niet onbelangrijk, de financiën op orde te krijgen. Het NK wordt elke keer duurder en weegt zwaar op de
begroting.

Nieuw vraagprogramma.
Een commissie vanuit de keurmeestersvereniging werkt momenteel in opdracht van de Bondsraad aan een nieuw vraagprogramma. Het nieuwe vraagprogramma sluit zo veel mogelijk aan bij het COM-vraagprogramma. Het komende tentoonstellingsseizoen en op het NK2020 is het huidige vraagprogramma nog van kracht.

 

Bekijk ook

VOGEL2020: een eerste terugblik en vooral dank van de voorzitter

Beste mensen, Vogel2020 is voor de meesten van ons achter de rug. Echter nog niet ...

1 opmerking

  1. Straks op de bondsshow naar de pijpen(vraagprogramma) van de C.O.M dansen.Wie hoog springt kan diep vallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *