zaterdag 14 december 2019
Homepage | regelgeving | Uit de NBvV nieuwsbrief: geruchten op Facebook.

Uit de NBvV nieuwsbrief: geruchten op Facebook.

Het is onvermijdelijk dat er rond deze cursus, gegeven onder auspiciën van de NBvV en uitgevoerd door de CommissieDierenwelzijn-ethiek en Wetgeving NBvV, allerlei verhalen en geruchten de ronde doen. Helaas worden dan al dan niet moedwillig vele onjuistheden, vooral via de sociale media, de wereld ingeslingerd. De grootste verwarring ontstaat dan doordat de Nederlandse wetgeving via de Wet dieren, ook een dergelijke opleiding kent. Via het Besluit Houders van dieren geldt een wettelijke verplichting dat in een inrichting, waar bedrijfsmatig handelingen worden verricht met gezelschapsdieren, iemand aanwezig moet zijn die de beroepsopleiding tot Toezichthouder heeft gevolgd. Ook op beroepsmatig georganiseerde vogeltentoonstellingen en dierenmarkten moet een dergelijke beroepsmatige Toezichthouder aanwezig zijn.
De afdelingen en districten, zelfs de bond, organiseren nietberoepshalve een tijdelijke vogeltentoonstelling of een tijdelijke vogelmarkt. Aan die wettelijke bepaling van het hebben van een Toezichthouder met een beroepsopleiding met dan ook nog een specialisatie voor vogels, hoeven wij, als hobbyisten, niet te voldoen. Die paar leden die wel beroepsmatig met vogels bezig zijn weten zelf wel aan welke regels ze moeten voldoen.

Verplicht diploma????
En dan circuleert met name in het zuiden van ons land een hardnekkig gerucht over een toekomstplan dat de overheid het hobbymatig houden van vogels alleen toestaat wanneer een hobbyist in het bezit is van een diploma o.i.d. Ook dit is klinkklare nonsens. Wel is er binnen NBvV-verband gesproken over een ledenpas waarop ruimte kan worden gemaakt voor vermelding van de specialiteiten van een lid. Bijvoorbeeld het lid zijn
van een speciaalclub, of het uitoefenen van een functie, zoals keurmeester of bestuurder. Dit naar Duits model, maar ook dit is niet concreet en zal nooit dwingend opgelegd worden.
Mocht de overheid ooit met wat voor verplichtingen dan ook komen, dan hoort u dat via ons.
De NBvV roept dan ook nadrukkelijk op om dergelijke onzin niet verder te verspreiden. Mocht dit desondanks toch gebeuren, neem dan contact op met uw District, het Bondsbureau of een HB-lid. Wij kunnen dit via een Nieuwsbulletin, een bericht op NBvV-Facebook en Onze Vogels weerspreken.
Doe dus niet aan deze onzin mee!

Bekijk ook

GGD waarschuwt voor papegaaienziekte in Gelderland

WARNSVELD – Sinds begin deze week is bij zes inwoners in de regio Noord- en ...

6 opmerkingen

 1. Nederland bedenkt en heeft overal een wetgeving voor.
  Het houden van? Vogels ? Parkdieren? Reptielen? Vissen .? Pluimvee.
  Zou maar één wet moeten hebben .
  En dat is ? Dat men ten alle tijden voor een goede huisvesting en verzorging moet zorgen.
  En niets meer.
  Maar hoe doen we dat met de honden en katten?
  Ja dat zijn blijkbaar géén dieren.
  Daar mag men méé doeen wat men wil.
  Hoe krom zijn onze wetten
  En dan tracht men opnieuw?
  Een positief en negatief lijst in elkaar te knutselen.
  Onder leiding van een grote antie lobby.
  Je weet wel ? Die je nooit gehoord heb over de oostvaarderplassen.en nu moord en brand schreeuwen.
  Ook een stichting aap?.wil alleen de opvang in Nederland doen.
  Ja dank je , gratis dieren en veel subsidies .voor deze privé dierentuin van meneer van Gennip.
  Wetten mooi.maar wel goede.
  En niet teveel die meestal onzinnig zijn.

 2. Toch wel merkwaardig dat er niks wordt vermeld met betrekking vogels in lopers tijdens vogelverkoop Mondiale Zwolle.
  NBvV leden die vogels verkopen in de voorziene verkoophal NBvV, zijn vogels in lopers NIET toegelaten (hobbymatig).
  Die zelfde leden NBvV en of Nederlandse vogel-hobbyliefhebbers die vogels verkopen in de voorziene verkoophal COM, zijn vogels in lopers WEL toegelaten (bedrijfsmatig).

  Dat bewijst nogmaals dat NBvV een onderscheid maakt wat betreft eigen georganiseerde vogelevenementen (VOGELS IN LOPERS TOEGELATEN) en vogelevenementen georganiseerd door vogelverenigingen NBvV (VOGELS IN LOPERS NIET TOEGELATEN).

  Wie zei daar ook weer dat vogels in lopers Mondiale Rosmalen slechts eenmalig waren?

  Als een organisatie COM Mondiale organiseert aanvaard die organisatie de COM huis-reglementen, zoals vogels in lopers. En zijn de bijgevoegde NBvV huis-reglementen zoals vogels in lopers niet toegelaten, juridisch-gerechtelijk niet van toepassing.

  Al wie vogels verkoopt tijdens COM Mondiale Zwolle verkoopt worden aanzien, beschouwd, als bedrijfsmatig.
  Die paar leden die bedrijfsmatig aanwezig zijn personen die in hun beroepsleven dieren/vogels verkopen.
  Van zodra dergelijke personen, leden, aanwezig zijn, worden de evenementen beschouwd als bedrijfsmatig.

  Het is de COM die eindverantwoordelijk is, en is enkel en alleen COM huis-reglement van toepassing.

  De voornaamste reden waarom vogelbonden van sommige Landen, zoals Frankrijk, niet langer COM Mondiel organiseren.

  Niet vanwege het financiéle, maar wel vanwege huis-reglement dat niet strookt, niet combineerbaar is, met COM huis-reglement.
  Meermaals heeft het te maken met de plaatselijke/lokale maatregelen-wetten.

  Als vogels in lopers niet toegelaten zijn, wel organiseer dan geen COM Mondiale.
  Want dat er kritiek-klachten zullen volgen is onvermijdelijk, met opnieuw de nodige gevolgen voor de hobbymatige vogelliefhebbers. Die nog meer als bedrijfsmatig zullen worden aanzien, en waar organisaties-personen de hobbymatige vogelhobby nog meer onder druk zullen zetten/plaatsen.

  De NBvV is bezig met de lepel met de pap zo maar te schenken aan al wie dieren/vogels houden/kweken in gevangenschap niet zo genegen zijn.

 3. Het aanbieden van vogels in lopers is ? En mag niet meer van deze tijd zijn, of er moet een kortstondig vervoer in een donkere ruimte zijn ,van liefhebber naar liefhebber ,of handelaar naar handel.
  Maar niet meer uitstallen op verkoop afdeleing of beurzen verkoop,
  Maar dat is in zwolle vogelmarkt ook niet toegstaan ,dus doortrekken naar alle markten en tt
  Maar we moeten niet trachten om iets om zeep te helpen, een kwartel in een donkere loper is geen misdaad, een aantal parkieten voor vervoer in een loper is geen misdaad ,evenals het vervoeren van kanaries,
  Maar tropen vervoer je over het algemeen in kooien ,omdat deze toch meer stres hebben en aandacht nodig zijn.
  Maar het aanbieden van water of fruit zou standaard moeten.
  Maar dat geeft al weer aan ,indien men niet goed voor de dieren zorgt er een aantekening of een boete zou kunnen volgen. Dieren welzijn ?

 4. Kijk hier draaien regelementen, alles en iederéén om zeep.

 5. Wat zogenaamde diploma- licentie betreft is dit binnen de EU al van toepassing voor bepaalde vogelsoorten, zoals Europese cultuurvogels, roofvogels.

  Zie tentoonstellingsreglement voor de sectie vogels 29e EE show voor pluimvee, duiven, konijnen, cavia’s en vogels.
  Toegelaten zijn:
  Alle vogels die zijn opgenomen in supplement A-B moeten een Cites certificaat hebben volgens EU-regelgeving.
  Voor vogels die afkomstig zijn uit de Europese fauna (Europese cultuurvogels) moet een fokvergunning (diploma-licentie) van individuele Europese Landen van herkomst worden ingediend.

  Veterinaire voorschriften:
  De vogels dienen vergezeld te zijn van een recent voorschrift afgeleverd door een dierenarts. En waarbij alle volledige ringgegevens van de ingezonden vogels genoteerd zijn.
  Gemeenschappelijke gezondheidsverklaringen zijn niet toegelaten.

  Toch wel merkwaardig dat NBvV daarover niks van informatie verschaft.
  Is het dan zo verwonderlijk dat op verschillende sociale media’s volgens de NBvV al of niet moedwillig dergelijke “onzin” te verspreiden.

  Maar ja!
  Volgens NBvV is er weinig verschil met COM tentoonstellingen.
  Terwijl er wel degelijk verschillen zijn.
  Zie toegelaten zijn en veterinaire voorschriften.

  Een ander en meest opmerkelijk verschil is:

  HANDELAARS NIET TOEGELATEN

 6. Een ieder die zich er een beetje in verdiept weet dat de C.O.M ook niet zaligmakend is en misschien wel machtsmisbruik pleegt of tenminste zorgt dat er alleen maar ja knikkers in het bestuur zitten.Hoop dat wij als Nederlandse organisatie hier boven staan en hoop dat we niet zijn ingepalmd. De geschiedenis zal het leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *