zaterdag 14 december 2019
Homepage | inheemse vogels | TWINTIG WERELDWIJD BEDREIGDE VOGELSOORTEN IN NEDERLAND

TWINTIG WERELDWIJD BEDREIGDE VOGELSOORTEN IN NEDERLAND

In Nederland broedende acht vogels die wereldwijd bedreigd zijn ook twaalf overwinterende vogels zijn wereldwijd bedreigd. Het betreft onder andere de grutto, scholekster en wulp. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport European birds of conservation concern. Dit door BirdLife International, de internationale koepel waar Vogelbescherming Nederland deel van uitmaakt, uitgegeven rapport geeft een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van bedreigde vogelsoorten in Europa. De gegevens vormen de basis voor beschermingswerk in de Europese landen. Het rapport legt bloot welke vogelsoorten het meest acuut bescherming nodig hebben. Dat zijn in Nederland vooral vogels van het landelijk gebied.

Bedreigd: grutto en de scholekster
Van de acht wereldwijd bedreigde vogels die ook in Nederland broeden zijn er twee waar Nederland uitzonderlijk belangrijk voor is: de grutto en de scholekster. Respectievelijk 37% en 24% van de totale Europese populatie broedt in ons land. Van de West-Europese gruttopopulatie zelfs zo’n 80%! Beide vogelsoorten hebben met name te lijden onder de intensieve landbouw. Ook veel andere soorten die sterk achteruit gaan in ons land en in omringende Europese landen zijn in sterke mate afhankelijk van het boerenland. Het gaat onder andere om patrijs en zomertortel.

“Dit rapport toont de noodzaak van een transitie in de landbouw aan. Wordt de landbouw in Nederland en Europa niet natuurvriendelijk dan verdwijnen deze vogels. Dat zou niet alleen een grote schande zijn, maar in het kielzog van de vogels verdwijnt ook nog eens veel andere natuur en keldert de leefbaarheid op het platteland.” zegt Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland.

Opmerkelijke: meerkoet en topper
Er zijn ook een paar opmerkelijke vermeldingen in de overzichten; soorten waarvan we ons misschien niet goed realiseren dat ze in de gevarenzone zitten. Zoals de meerkoet. Hoewel ze hun zwaartepunt niet in Europa hebben, neemt de meerkoet in Europa flink af in aantal. En 12% van de Europese meerkoeten broedt in Nederland. Het IJsselmeer huisvest elke winter meer dan 30% van de Europese populatie van de topper (een eend die lijkt op de kuifeend) en komt ook voor in de BirdLife-tabellen.

Europese bescherming werkt
In totaal zijn er van de 540 in Europa voorkomende vogels 70 wereldwijd bedreigd. Vergelijkbaar met Nederland zijn daar opvallend veel vogels van het boerenland bij. Toch is het beeld niet alleen maar negatief. Een deel van de bedreigde soorten neemt, door succesvol toepassen van Europese regels voor natuurbescherming, weer toe. Kraanvogel en zeearend zijn daar een goed voorbeeld van.

Bron: Vogelbescherming Nederland

De wereldwijd bedreigde meerkoet komt in ons land veel voor

Bekijk ook

NVWA MAAKT VOGELOPVANG VLEUGELLAM

De Vogelopvang in Naarden vangt even geen vogels meer op. Na een bezoek van de ...

1 opmerking

 1. Dat de vogelstand van bepaalde soorten achteruit gaat ,mag duidelijk zijn ,maar dat de verhalen altijd in overeenstemming met de soorten zijn ,is een uit het verband getrokken verhaal, we hebben soorten die in bepaalde jaren niet zoveel naar andere landen trekken,ivm met de omstandigheden waar ze op dat moment verblijven,voldoende voer ,en broedplaatsen, ook zullen er soorten zijn die kiezen voor een ander land.
  De winters ,en het voor en najaar ,spelen hier een gtote rol in.
  Net zoals er ieder jaar niet de zelfde hoeveelheid sijzen hier heen trekken,ook de pestvogels komen sporadisch hierheen.
  Putters daarin tegen broeden massaal in nederland ,de laaste jaren,grote goudvinken zie je helemaal niet meer sinds de invasie van een paar jaar geleden,evenals de witstuitbarmsijs komen niet meer deze kant op.
  Zeggen we dat deze soorten minder voorkomen? Nee blijven meer in hun eigen omgeving.
  Maar kan volgend jaar zo anders zijn.
  Ook de weide vogels komen niet ieder jaar hierheen,ja een aantal maar ,de telling laat te wensen over dit is een moment opname met name in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *