maandag 25 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Tientallen papegaaiduikers geteld op de Nederlandse Noordzee

Tientallen papegaaiduikers geteld op de Nederlandse Noordzee

Sinds 1989 worden zes maal per jaar alle vogels en zoogdieren boven en in de Nederlandse Noordzee geteld. Begin februari werden er verrassend genoeg tientallen papegaaiduikers geteld. Dit betekent dat er mogelijk op de hele Nederlandse Noordzee meer dan duizend papegaaiduikers aanwezig waren. Een enorm aantal.
In het kader van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL), een biologisch en chemisch monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat, telden Bureau Waardenburg en Deltamilieu Projecten begin februari de zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat vanuit een vliegtuig.
Dit monitoringsprogramma (MWTL) loopt al sinds 1989 en heeft als doelstelling veranderingen in ruimte en tijd van de aantallen zeevogels en zeezoogdieren op de Nederlandse Noordzee te kunnen beschrijven. Behalve de zeevogels en zeezoogdieren op het NCP worden ook jaarlijks de overwinterende eidereenden, grote en zwarte zee-eenden en toppereenden in de Waddenzee en Noordzeekustzone vanuit de lucht geteld. Daarnaast is het mogelijk om populatiegroottes te bepalen voor specifieke gebieden, zoals offshore Natura 2000-gebieden als het Friese Front.
Papegaaiduikers
En zo geschiedde ook begin februari. Groot was de verrassing dat er deze keer enorme aantallen papegaaiduikers werden waargenomen. Normaliter worden maximaal tien individuen van deze soort aangetroffen tijdens een wintertelling, maar in de eerste week van februari zagen de tellers in de telstrook vanuit het vliegtuig er al meer dan negentig! Als we deze aantallen extrapoleren naar de hele Nederlandse Noordzee, betreft het een populatie van meer dan duizend papegaaiduikers.

Waarom er momenteel zoveel papegaaiduikers in de Nederlandse Noordzee te vinden zijn is niet bekend. Opvallend was dat de vogels redelijk verspreid over het gehele gebied gezien werden. Met name in het noordelijk deel van de Nederlandse Noordzee, ten zuiden van de Doggersbank, werden meerdere groepjes vastgesteld.

Na de zomer worden alle statistische analyses van dit programma gedaan en kunnen we de balans opmaken! Hoeveel papegaaiduikers waren er nou echt in de Nederlandse Noordzee in februari?

Meer informatie
Alle rapporten uit eerdere jaren zijn openbaar en te vinden via de publicatiedatabank (zoekterm ‘zeevogels’) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tekst: Ruben Fijn, Bureau Waardenburg en Mervyn Roos, Rijkswaterstaat CIV

Bekijk ook

Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

Op de vogelbeurs in de IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels te koop aangeboden. ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *