woensdag 22 januari 2020
Homepage | inheemse vogels | Tapuit verdwijnt als broedvogel uit Gelderland

Tapuit verdwijnt als broedvogel uit Gelderland

De tapuit heeft het in Nederland en de ons omringende landen moeilijk. Dit jaar is er zelfs geen enkel broedgeval op de Veluwe gevonden. Daarmee is deze vogel in Gelderland als broedvogel vermoedelijk uitgestorven.
Deel deze pagina
Tapuiten leven in duinen, open grasland, heide en stuifzand. Ze eten insecten en broeden in holen, meestal oude konijnenholen. In dertig jaar is het aantal broedparen in Nederland met 90% afgenomen: van ruim 2000 naar ongeveer 200. Die broeden vooral nog in de duinen van Noord-Holland en in het Drents-Friese Wold, maar ook op de Veluwe waren tot voor kort enkele tientallen paartjes te vinden.

Voor de achteruitgang worden verschillende oorzaken aangegeven: stikstofdepositie en het wegvallen van konijnen maken het broedgebied minder geschikt, door afname van insecten is er waarschijnlijk minder voedsel, verstoring door recreanten en hun honden kan een rol spelen, en nestpredatoren eisen hun tol.

In het Natura2000-gebied Veluwe geldt voor tien vogelsoorten een doelstelling: deze moeten ‘in een goede staat van instandhouding’ zijn. Drie daarvan: ijsvogel, roodborsttapuit en grauwe klauwier, voldoen daaraan: het gaat goed met de populatie. De andere zeven vragen aandacht: de aantallen schommelen rond het gewenste aantal (wespendief, boomleeuwerik), of liggen daaronder (zwarte specht, nachtzwaluw); de draaihals heeft geen vaste populatie, en de duinpieper is uitgestorven. En nu lijkt de tapuit dus ook verdwenen.

De Provincie Gelderland heeft aan SOVON opdracht gegeven in kaart te brengen wat er nodig is om deze soorten in een goede staat van instandhouding te brengen. Als deel daarvan onderzoekt Herman van Oosten (Oenanthe Ecologie/ Radboud Universiteit) de relaties tussen kwaliteit van het habitat heide en stuifzand en het voorkomen van insectenetende vogels. In zijn onderzoek bezocht hij alle bekende broedgebieden van de tapuit op de Veluwe, maar vond hij geen broedparen.

Dit najaar komt het rapport van SOVON uit.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland

De tapuit niet meer te zien op de Veluwe

Bekijk ook

Torenvalk van héél dichtbij (video)

De meeste mensen zullen een torenvlak wel eens in de lucht zien hangen langs de ...

3 opmerkingen

 1. Weinig insecten
  ?
  Heb er nog nooit zoveel gezien als dit jaar.
  De proccesie rups ? De buxes rups en moet .
  De horenaars ?de grote hoeveelheid diverse soorten vliegen.
  De grote hoeveelheid spinnen.
  En dan die 500 ton ? Die de zwaluw en opvraten?
  Wad volgend mij 900 ton ?
  Heb ze gevraag ,985.000 kilo om precies te zijn.
  Dus er was genoeg.
  Maar iedere onderzoeker?? Wil wel graag geloven in wat hij schrijft.
  Dan wijn drinken ? Dan geen wijn drinken .dan fruit eten voor je tanden ? Dan niet?
  Geen suikers? Dan wel vervangende suikers?
  Iets alcohol goed voor je hart? Dan weer niet? En een aspirine eten ? Ja ? Ik weet het niet meer?maar dat er minder tapijten zijn?
  Ja klopt .maar er zijn ook meer opvreters.
  Hoef je geen onderzoeker voor te zijn .
  1.000 000 verwilderde katten ? Bunzing ? Marters? Vossen? Hermelijn?
  Ja en ze blijven allemaal eten .volgens Wim zonneveld

 2. Tapijten .en buxes mot.
  En soms een k telefoon die de woorden veranderd

 3. Met het steeds maar monotoner worden van het cultuurlandschap en gebruik van bestrijdingsmiddelen te pas en te onpas is deze soort aangewezen op geschikte( gecreëerde) gebieden,maar de populatie is niet meer toereikend om leeg gevallen gaten op te vullen en dit is met meerdere vogels het geval.De minister heeft het over duurzaam boeren maar dan wel op vrijwillige basis,dan gaat het héééél lang duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *