zondag 31 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Tapuit lijdt onder stikstofdepositie

Tapuit lijdt onder stikstofdepositie

De tapuit is tegenwoordig een zeldzame broedvogel van duin en hei in Nederland. Vroeger kwam hij in de meeste duin- en heigebieden voor: je hoefde Noordwijk of Zandvoort maar te verlaten voor een tochtje door de duinen en je kwam ‘m tegen. Tegenwoordig tref je de tapuit daar eigenlijk alleen nog tijdens de trek, want hij broedt er nauwelijks meer. Ook op andere plekken heeft de stikstofneerslag negatieve effecten.
Dikke grasmatten
Broeden doen tapuiten alleen in beschermde natuurgebieden, vrijwel alle aangewezen als Natura 2000-gebied. Bolwerken op het vasteland zijn er nog nauwelijks: er is nog een concentratie in het beschermde duingebied nabij Den Helder en in Aekingerzand (Drenthe). Het grootste deel van de 300 broedparen die we nog hebben, vinden we op de Waddeneilanden.

Hoe anders was het in de jaren ’70, toen er nog ruim 2000 broedparen te vinden waren in de duinen en op de overige zandgronden van ons land. Maar het landschap veranderde door stikstofdepositie. Omdat stikstof de grond voedselrijker maakt, groeien er dikke grasmatten, bomen en struiken op de voorheen schaars begroeide, zandige delen die kenmerkend waren voor duin- en heidegebieden.

Tapuit op de Rode lijst
Door de sterke achteruitgang staat de tapuit al tientallen jaren op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als Bedreigd. Natuurbeschermingsorganisaties doen er veel aan om de achteruitgang te stoppen, maar dit lukt nog onvoldoende, ondanks beheerinspanningen.

Tapuiten hebben deze open stukken nodig om te kunnen floreren: deze grondbroeder gedijt bij schaars begroeide natuur. Die gebieden hebben we bijna niet meer in Nederland: planten die er voorkwamen zijn nagenoeg weg en kritischer vogelsoorten als de duinpieper en de griel hielden het soms lang geleden al voor gezien. Daarmee is de tapuit een van de laatste vertegenwoordigers van een ecosysteem dat bij voldoende inspanning nog altijd te redden is.

bron:Vogelbescherming

Bekijk ook

Laserapparatuur tegen wilde vogels lijkt hoopgevend

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) test of de toepassing van laserapparatuur bezoeken van wilde (water)vogels aan ...

1 opmerking

  1. Zijn er niet veel meer vogels verdwenen?
    Koekoeken europese tortel goudvinken.,patrijzen, wulpen,ach het is maar wat je benoemen wilt.
    En er een oorzaak aan verbinden?
    Heb je niets laat je het onderzoeken,met soms het resultaat wat je aandraagt? Want wie betaald ? Bepaald?
    Dit geld nog steeds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *