maandag 15 juli 2019
Homepage | Tag archief: huiszwaluw

Tag archief: huiszwaluw

De Huiszwaluwen kwamen toch

Waar blijven de Huiszwaluwen, vroegen we ons halverwege mei af. Ze kwamen toch, zo’n twee weken later dan normaal. Een steekproef van de eerste tellingen laat zien dat er in het Jaar van de Huiszwaluw voorlopig zo’n 5% meer nesten bezet zijn dan vorig jaar. Halverwege mei bleek uit trektellingen ...

Lees verder »

De vijf meest gehoorde vogelergernissen

Poep op de stoep, koekje uit uw hand gepikt, slapeloze nachten door getjilp en gekras. Hmm. Tijdens of na het broedseizoen ergert u zich misschien wel aan vogels, zelfs als u ze graag ziet. Vijf vogelergernissen en enkele oplossingen. Eerst de nesteldrukte van de ouders, daarna ál die jongen die ...

Lees verder »

Huiszwaluw zoekt (onder)dak

De huiszwaluw staat dit jaar in de schijnwerpers omdat Vogelbescherming Nederland samen met de Stichting Vogelonderzoek Nederland deze zwaluw heeft uitgeroepen tot vogel van het jaar 2018. Deze vogels zijn echte insecten jagers, per vogel eten ze zo’n 9000 stuks per dag. Daarmee beschermen ze de mens tegen deze plaagdieren. ...

Lees verder »

2018: Jaar van de Huiszwaluw

Vogelbescherming en Sovon kiezen ieder jaar voor een vogelsoort om meer aandacht aan te geven. 2018 is uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Achteruitgang en gedeeltelijk herstel zijn nog met de nodige raadsels omgeven. Wat gaan we doen? De landelijke aantallen broedparen van de huiszwaluw zijn de afgelopen 50 jaar ...

Lees verder »

Huiszwaluw broedt vaker in til

Een huiszwaluwtil is een soort dakoverstek op een paal. Huiszwaluwen kunnen zo’n plek gebruiken om hun nesten onder te bouwen. Want huiszwaluwen blijken niet meer overal welkom. Steeds meer huiszwaluwtillen raken bewoond. Hulp bij nestgelegenheid Tussen de jaren zestig en tachtig van de vorige eeuw is de huiszwaluwpopulatie in ons ...

Lees verder »

Huiszwaluwentrek

Misschien zijn er op sommige plaatsen nog Huiszwaluwen bezig met het verzorgen van de nestjongen (komen zulke late broedsels eigenlijk nog voor?). Een groot deel is echter al vertrokken. Die wegtrek verloopt nogal onopvallend, behalve voor wie veel zitvlees heeft. Want trektellers kunnen daarvan meepraten. Trekkende Huiszwaluwen…ze zijn er plotseling, ...

Lees verder »