zondag 31 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Tachtig jonge ooievaars geringd in Earnewâld en Beetsterzwaag

Tachtig jonge ooievaars geringd in Earnewâld en Beetsterzwaag

De ooievaars in Friesland hebben een gemiddeld broedseizoen achter de rug. In Earnewâld en Beetsterzwaag groeien 112 kuikens op. Hiervan zijn er 80 geringd
Dat meldt Haye Folkertsma van de stichting It Eibertshiem, die de beide grootste populaties in deze provincie op de voet volgt. In Earnewâld kropen in 24 nesten 41 jongen uit het ei. Dat zijn er een paar meer dan in 2018. In de omgeving van Beetsterzwaag werden in 51 nesten 71 kuikens geboren. Hier ligt het broedsucces lager dan in het topjaar 2018, toen er maar liefst 107 jongen groot werden in 53 nesten.
Tytsjerk
Folkertsma verwacht dat in de rest van de provincie het broedsucces gelijke tred houdt met de scores in de drukste ooievaarsdorpen, waar de vogels sinds 15 jaar op eigen benen staan. Her en der in de provincie broeden solitaire paren. Akmarijp en Park Vijversburg in Tytsjerk zijn ieder ook goed voor 10 tot 15 nesten, maar hier worden de vogels gevoerd, merkt Folkerstma op. Die van Tytsjerk pendelen bijvoorbeeld vaak heen en weer naar het nabijgelegen dierenpark Aqua Zoo.
De geringde vogels trekken in het najaar met meeste andere vogels mee naar het zuiden. ,,Fan septimber ôf komme de earste melding út Limburch en België, wêrnei’t de measten yn Frankryk en fral Spanje en Portugal oerwinterje. In inkeling makket de oerstek nei Afrika’’, zegt Folkertsma.
Samenstelling wisselt
In het voorjaar trekken de dieren weer naar het noorden, maar daarmee is niet gezegd dat ze ook trouw terugkeren naar hun geboortegrond. ,,Yn Beetstersweach witte wy bygelyks dat 80 prosint fan de fûgels gjin ring hat en dus ergens oars wei komt.’’
De samenstelling fan de paren wisselt ook geregeld, zegt Folkertsma. ,,Minsken tinke faak dat dizze fûgels har hiele libben byinoar bliuwe, mar dat liket fral sa om’t se eins net fan inoar te ûnderskieden binne. In mantsje kin yn tsien jier krekt sa goed trije kear fan partner wikselje.’’

bron:LC.nl

redactie: met excuus aan de niet Fries lezenden.

In volle vlucht

Bekijk ook

Laserapparatuur tegen wilde vogels lijkt hoopgevend

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) test of de toepassing van laserapparatuur bezoeken van wilde (water)vogels aan ...

1 opmerking

  1. De tijd van beschermen 9mdat er te weinig waren ligt voor dit soort achter ons,nu hebben andere soorten meer prioriteiten, zo als de geelgors ,de gele kwikstaarten .blauwborst,wielewaal.koekoek,ach teveel om op te noemen
    Ja het blijft altijd wat ,al zijn de soorten in de door ons omringde landen ,soms wel aanwezig,bv de geelgorzen, deze komen bij onze oosterburen ,ja de duitsers? Veeovuldig voor ,door een andere landbouw productie.
    Ach je kunt nu éénmaal niet alles hebben,en de insecten beschermen, en veel jonge vogels kweken ,die voorals nog deze insecten weer opvreten😂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *