woensdag 27 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Stikstof nekt vogels op de Veluwe

Stikstof nekt vogels op de Veluwe

De enorme stikstofuitstoot in Nederland blijkt funest voor vogels op de Veluwe. Eerder onderzoek toont een schrijnende relatie aan tussen stikstof en de achteruitgang van vogels. Vogels vinden er nog maar zó weinig kalk, dat bij een derde van de eieren de schaal te dun is en dat kuikens zo broos zijn, dat ze al in het nest hun pootjes breken.
Stikstof is een belangrijke en onmisbare bron voor al het leven op aarde. In Nederland is er echter veel te veel stikstof. Via de lucht verspreidt deze stikstof zich in de omgeving en zorgt voor grote natuur- en milieuproblemen. Plant- en diersoorten verdwijnen. Tussen 1990 en 2015 daalde de stikstofuitstoot in Nederland weliswaar met zo’n 30%, maar inmiddels lijkt de uitstoot – vooral te wijten aan de toegenomen uitstoot door de intensieve veehouderij – weer te stijgen. Met dus funeste gevolgen voor vogels, blijkt uit onderzoek op de Veluwe.
Eikenbomen en roofvogels verdwijnen
Arnold van der Burg van bureau Biosphere, die het onderzoek op Veluwe uitvoerde: “Het vele stikstof zou de groei van planten moeten aanjagen, maar doordat veel andere essentiële voedingsstoffen nu ontbreken gebeurt het tegendeel. Daardoor sterven bijvoorbeeld eikenbomen nu massaal af op de Veluwe.”
“Daar komt nog een tweede rampzalig effect bij. Het stikstofoverschot zorgt ervoor dat ammoniak neerslaat en de bodem verzuurt. Die verzuring lost de kalk in de bodem op. Maar voor vogels, insecten en slakken is die kalk onmisbaar. We vinden nu mezenkuikens met gebroken poten of pootjes die haast van rubber lijken. Bij een derde van de eieren is de schaal te dun.”
“Bovendien verdwijnt een deel van het voedsel voor vogels, want slakken en insecten zijn er steeds minder door het gebrek aan kalk en verdwijnen van eikenbomen. Het teveel aan stikstof werkt helemaal door in de voedselketen. Ook roofvogels hebben er zwaar onder te lijden. Bijvoorbeeld het aantal haviken is zwaar achteruit gegaan. Het is in de bossen op de Veluwe al heel stil aan het worden.”
Stikstofuitstoot beperken
Dit onderzoek toont aan dat er heel snel iets moet gebeuren. Onderzoek in Duitsland dat onlangs in Science werd gepubliceerd was wat dat betreft veelzeggend. 80% van de insecten was verdwenen. Hier gaan we ook die kant op.

Dit onderzoek toont opnieuw de urgentie van de veel te grote hoeveelheid stikstof in Nederland aan. We moeten de uitstoot van stikstof drastisch beperken. Geen halve maatregelen, maar doorpakken.

Het artikel ‘Rammelende eieren en brekebenen bij de koolmees: verzuring terug bij af?’ verscheen in het juni-nummer van 2017 van het Vakblad, Natuur, Bos en Landschap.

bron:Vogelbescherming

Bekijk ook

Boeren spuiten water op hun land voor weidevogels: “Broedseizoen door droogte bijna verloren”

NOORD-HOLLAND – Door de droogte leggen weidevogelkuikens massaal het loodje. Boeren en natuurorganisaties, maar ook ...

5 opmerkingen

 1. Dit is weer stemming makerij die niet op feiten is gebaseerd als we kijken naar het autogebruik de laatste 30 jaar is dit zeer veel gestegen en dus ook de uitstoot.
  In de veehouderij is de laatste 20 jaar veel gedaan en grote bedragen geïnvesteerd om de ammoniak uitstoot te verlagen.
  Als ik kijk hoe het gaat met de vogels bij ons in de tuin dan zie ik alleen maar eksters en kauwen die zorgen dat er geen koolmees of merel volwassen word dit zal wel natuurlijk zijn maar vroeger werd de ekster en kauw bejaagd en kwamen ze in de dorpen nauwelijks voor voor.
  Het gaat als in de oostvaarders plassen waar men pas ingrijpt als het te laat is.
  Allemaal geleerde mensen zonder gezond boeren verstand.

  • Een stad als Parijs is vele malen groter dan Amsterdam en het is drukker en veel meer autoverkeer, toch is het stikstofgehalte in Parijs vele malen lager dan in Amsterdam.
   Oorzaak de intensieve veehouderij rond Amsterdam.
   Ik zie alleen nog maar groene weiden zonder enig leven uitgezonderd ganzen die op het eiwitrijke Raygras afkomen.

 2. Een aantal zaken kan ik ook hier niet onderbouwen,tav het minder aantal slakken? Hier zitten zoveel slakken? Dat of deze onderzoeker alleen in de stad kijkt ? Of een plaatselijk onderzoek heeft gedaan.
  Ook de eikenbomen ? Deze onderzoeker zou ook eens naar de grondwaterstand kunnen kijken ,waar deze? Een ander beeld geven ,op zand grond met een lage waterstand dan in andere gebieden,
  Ook het aanbod voor voer ! Voor een aantal soorten is minder geworden,door het in stand houden van bossen met een productie doel.
  Vroeger hadden we bomen met bessen zoals de vlier ,de krenten, de bramen, de lijsterbes, de gelderse roos.enz
  Allemaal met hun eigen insecten ? En voer voor de jongen? Deze zijn uit onze productie bossen verdwenen. Omdat deze voor hout productie, niets toevoegen.
  Onderzoekers hebben vaak bij wageningen een studie gevolgd ? Met hun doel ? Om in de samenlevingen? Hun naam te verbinden aan iets?
  Maar opgroeien ? En de natuur te leren kennen? Ja dat is een andere materie.
  Hebben ze bij de WUR weinig opleidingen voor,en verstand al helemaal niet.
  Anders kijk je niet in WIKIPEDIA om een reactie te geven voor het ministerie inzake pos of negatief lijst.
  Onderzoeken heet dat??? Nee een lul verhaal ophangen om een naam te verbinden aan iets ,zoals zo vaak.
  Net als dit

 3. De natuur laat zich niet voorspellen.

  Tegenwoordig hebben om het even wat hoofzakelijk te maken met persoonlijke belangen, doorgaans financiéle belangen. Zowel voorstanders als tegenstanders, en of het beleid van om het even wat.
  Meermaals wordt er verwezen naar het verleden. Om bij het onderwerp te blijven. Vroeger werden vaste mest en urine voor het grootste deel van elkaar gescheiden. Nu worden vaste mest onderling met elkaar gemengd omdat de dieren hoofzakelijk op stalroosters worden gehouden.Nochtangs is al meermaals gebleken dat gemengde mest één van de grootste boosdoeners is-zijn.
  Vanwege het finacieel plaatje moet om het even wat steeds groter-ruimer worden. Waardoor allerhande machienes grooter worden, met als gevolg dat ook de akkers groter worden. Dit is maar mogelijk als ook de afbakeningen van die akkers verdwijnen (afwateringen, bermen, etc). Het zelfde wat landbouw berdijven aangaat. Ook die worden steeds groter en groter. Specialiseren zich meer en meer gericht bepaalde soorten dieren (vee, varkens, kippen,etc). Ook bij de “gewone” bevolking komt dit meer en meer voor. Voor het oog moet alles er mooi en proper uitzien. Met als gevolg minder bepaalde diersoorten-vogelsoorten aanwezig, vanwege veelvuldig maaien van gras, snoeien van hagen-planten-struiken, etc.
  Kortom éénieder heeft hier of daar mede schuld. Jammer genoeg is het altijd een ander die het moet oplossen. beginnend met de overheid.
  Een ander probleem is de tijdsduur. De “problemen” die nu voorkomen zijn ontstaan door de jaren heen ontstaan (evolutie), maar jammer genoeg wil iedereen dat die “problemen” zo snel mogelijk worden opgelost. Liever vandaag nog dan morgen vanwege hoofdzakelijk persoonlijke belangen, doorgaans financieel belangen.
  Dit kan niet, is onmogelijk, want de natuur laat zich niet voorspellen, regelt zichzelf, en is aldtijd eindwinnaar. Ook al denken sommigge personen er anders over, laten het anders uitscheinen, maar dit is allemaal tijdelijk.

  Het is aan de bronnen, oorzaken waar dringend werk moeten gemaakt worden, en dit stap voor stap, zoals die bronnen-oorzaken in het verleden geleidelijk zijn ontstaan.

 4. Het afbakenen van weiden en gebieden ,door wallen,zg akkerwallen, en sloten , was een perfect leefgebied voor allerlei dieren ,ik ben dat geheel eens met bovengenoeemde schrijver, ook de vele diversitei van de bomen en planten in dit kleine maar o zo noodzakeleijk gebied,maar dit is verdwenen.
  Het instant houden was een kleine moeite ,maar daar komen mensen naar verloop van tijd op terug,
  Afvoer van water stokt? Omdat er onvoldoende sloten zijn planten en struiken in de akkerwallen waren noodzakelijk voor dieren,
  Maar ook een bescherming voor het vee met slecht weer,net als de poelen, in de weilanden,
  Ach het duurt even voor het doordringt,heb al ééns eerder gesteld ,de natuur heeft alles goed geregeld ,alleen wij denken dat we het beter kunnen, niet dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *