woensdag 8 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Staatssecretaris verscherpt toezicht vogelmarkten niet

Staatssecretaris verscherpt toezicht vogelmarkten niet

Kamerleden van de Partij van de Arbeid stelden aan de staassecretaris vragen over het bericht “Nederlandse vogels massaal uit de natuur geroofd”
Hieronder hebben wij (op vraag 1 na) de reactie van de statssecretaris Van Dam opgenomen.
De beantwoording is van 1 juli 2016.

Vraag 2
Wat is uw oordeel over dat op grote schaal vogels illegaal gevangen, gehouden en verhandeld worden?
Antwoord 2
Ik kan de in het bericht genoemde gegevens niet bevestigen. Wel is uit onderzoek van de handhavingsdiensten bekend dat dit soort illegale praktijken in Nederland plaatsvinden, hetgeen ik afkeur.

Vraag 3
Beschikt u over nauwkeurige cijfers betreffende de omvang en ontwikkelingen van deze vorm van stroperij? Zo ja, wat zijn volgens u de gevolgen voor de natuur van deze stroperij? Zo nee, hoe komt het dat u daar geen zicht op heeft en wat kan hieraan gedaan worden?
Antwoord 3
Nee, ik beschik niet over dergelijke cijfers, want in de registraties van politie, justitie en de NVWA worden deze stroperijdelicten niet apart geregistreerd. Deze vorm van stroperij vormt naast andere bedreigingen waar ze last van hebben, zoals verlies van broed- en foerageergebied en veranderingen in het milieu, een extra bedreiging voor de in het wild levende vogels in Nederland.

Vraag 4
Heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voldoende capaciteit om overtredingen op te sporen en waar nodig in te grijpen? Zo nee, hoe bent u van plan deze capaciteit op te schalen?
Antwoord 4
De NVWA beschikt over 20 inspecteurs die zich bezig houden met controle en opsporing op het gebied van de natuur- en bijbehorende welzijnsregelgeving. Zoals ik in mijn antwoord op eerdere vragen van het lid Van Gerven2 heb aangegeven beschouw ik deze capaciteit als voldoende binnen de gegeven mogelijkheden en prioriteiten ten aanzien van het totale werkterrein van de NVWA.

Vraag 5
Klopt het dat de ruim 400 vogelmarkten in Nederland de spil vormen in de vogelhandel en bent u bereid deze markten onder verscherpt toezicht te stellen? Zo ja, op welke manier en binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 5
De NVWA heeft in 2015 melding gekregen van 210 vogelmarkten in Nederland. In het kader van de Dierenwelzijnsregelgeving is gekozen voor het stellen van regels aan dergelijke markten.
Zoals aangegeven in de beantwoording van de vragen van het lid Van Gerven controleert de NVWA met enige regelmaat beurzen, vogelmarkten en tentoonstellingen op de legaliteit van de aanwezige vogels.3 Dit heeft geleid tot een beperkt aantal inbeslagnames. Ik heb de NVWA gevraagd om bij dergelijke evenementen nadrukkelijk aandacht te besteden aan zowel eventuele illegale handel als welzijnsaspecten. Ten behoeve van een risicogebaseerde benadering kunnen hiertoe signalen uit het veld worden betrokken. Ik zie op grond hiervan geen aanleiding om het toezicht op vogelmarkten te verscherpen.

Bron: Kamerstukken
399px-07._Martijn_van_Dam

Bekijk ook

Een mierenbad? nee dank u, maar de gaaien wel ! (video)

“Blijkbaar zoeken gaaien soms mieren op om hun veren met mierenzuur in te laten smeren ...

3 opmerkingen

 1. De overheid maakt onzen hobby helemaal kapot je ziet nog alleen oudere mensen met de vogel hobby dus party van de arbeid stop hiermee om alles kapot te maken

 2. De staatssecretaris,heeft meer inzicht als de vorige mops.Dijksma.
  Deze geeft aan dat het toezicht op de markten voldoende is.
  Tijdens de grote controles in zwolle bleken er soms maar 3 overtreding te zijn.
  Volgens mij hebben we in dit kabinet,meer overtredingen,tav declaraties gesjoemel.
  Misschien iets voor de partijen om daar eens aandacht aan te schenken.

  • De vogelmarkten zijn niet het probleem daar worden vogels verkocht van de liefhebbers en dus eigen kweek zijn !!!
   De stropers van wildzang in de vogel handel moeten aangepakt worden.
   Alleen Handhaving helpt en meldpunten voor ilegale vogelhandel kan helpen alleen handhaving : dat woord kennen we in Nederland niet laat staan uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *