maandag 25 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Staatsbosbeheer zaait op vier plekken in Westerkwartier (Groningen) akkers in met voedzaam graan voor vogels

Staatsbosbeheer zaait op vier plekken in Westerkwartier (Groningen) akkers in met voedzaam graan voor vogels

Staatsbosbeheer zaait deze week op vier plekken in het Westerkwartier akkers in met graan. De bos- en natuurbeheerder wil hiermee meer voedsel- en schuilplekken voor dieren creëren.
De akkers, ook wel fauna-akkers genoemd, liggen verspreid in het Westerkwartier, bij het Haarsterbos, Curringherveld, Marumerlage en Peebos.
Zomertarwe, spelt, gerst, rogge en haver
Staatsbosbeheer zaait zomertarwe, spelt, gerst, rogge en haver. Deze granen geven veel voeding aan vogels.
Akkervogels als de geelgors, veldleeuwerik en de patrijs profiteren op verschillende manieren. In het voorjaar en in de zomer trekken de nectarplanten insecten aan. Die zijn een belangrijke voedselbron voor de jongen van de vogels.

De grote zaden van het graan zijn belangrijk wintervoedsel voor de vogels. Staatsbosbeheer laat de akkers dan ook ongemoeid tot volgend voorjaar, zodat ze een jaar lang van waarde zijn.
Natuur kan haar gang gaan
Staatsbosbeheer zaait akkers met een totale oppervlakte van 4 hectare in. Dit inzaaien van de akkers valt onder regulier beheer.

De akkers liggen buiten het begrazingsgebied, daar kan de natuur haar gang gaan. In de schil eromheen is ruimte voor kleinschalig natuurbeheer.

bron:dvhn

Bekijk ook

Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

Op de vogelbeurs in de IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels te koop aangeboden. ...

2 opmerkingen

 1. Een goed begin maar we hoeven géén hele akkers in te zaaien ,een stuk van 2 meter om of langs een sloot is voldoende, na vele jaren word men wakker ,ook bij staatsbosbeheer.
  Nu de waterschappen nog leren dat in de sloten ? Om de 100 meter een dam in geplaatst kan worden,zodat het water blijft staan ,in opslag ,en het niet maaien van 1 kant van de sloot ,komen we steeds dichter bij de biotoop wat vogels graag willen.
  Ja ,nu de wallen ,de zg akkerwallen herstellen tussen de weilanden,komt het allemaal goed.
  Boeren hebben onnodig deze verwijderd evenals de sloten in hun gebied,Ja dan krijg je soms wateroverlast,
  Eigen schuld ,dikke bult.
  Jaren geleden hadden alle percelen een sloot,en weide s ,tussen hun gebied en dat van de buren ,houtwallen,
  Deze moesten zonodig verdwijnen,daarmee ook het schuilen van de koeien in de wind,maar ook de populatie zangvogels ,loopvogels zoals de fazant en de patrijs,,het aanbod van voedsel was groot in deze houtwallen,
  Lijster bes, vlierbes,bramen,vogelkers ,wilde appels,gelderse roos, Ja dingen die vogels eten,samen met de onkruidzaden en insecten.
  Maar ja? Grond is geld ,en natuur ,kom je pas achter als je het bijna niet meer hebt,geen bijen geen fruit,geen insecten geen jonge vogels,

 2. Dit inzaaien doen ze bij ons al langer,alleen granen zaaien geeft hoofdzakelijk in het najaar/winter veel voedsel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *