woensdag 22 januari 2020
Homepage | inheemse vogels | Spreeuw, ekster, gaai: Europees beschermd, vogelvrij in Vlaanderen

Spreeuw, ekster, gaai: Europees beschermd, vogelvrij in Vlaanderen

Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verontwaardigd over de beslissing van de Vlaamse regering om spreeuw, kraai, kauw, ekster, gaai en overzomerende brandganzen vogelvrij te verklaren. Deze vogels zijn immers beschermd door de Europese Vogelrichtlijn. Een drastische maatregel als bestrijding moet dan ook gestoeld zijn op wetenschappelijke gegevens, moet schade effectief helpen vermijden en mag geen impact hebben op andere soorten. Met deze beslissing is aan geen van die voorwaarden voldaan. Voor Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen moet de beslissing drastisch worden bijgestuurd.

De Vlaamse regering keurde vorige week vrijdag wijzigingen goed aan het Soortenbesluit, de wettelijke basis van de bescherming van wilde dier- en plantensoorten in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn bepaalde soorten zoals de bever, de egel en alle vleermuizen wettelijk beschermd. Ook alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Ze mogen niet gedood worden en hun rustplaatsen mogen niet verstoord worden. Onder bepaalde voorwaarden, zoals om schade te voorkomen of in het kader van de volksgezondheid, kan de Vlaamse overheid een afwijking op dit verbod toestaan.

In 2009 besliste de Vlaamse Regering om een speciale afwijkingsprocedure te voorzien voor de bestrijding van spreeuw, kraai, kauw, ekster, gaai, kokmeeuw en zilvermeeuw. Sindsdien kunnen deze vogels gedood worden na een eenvoudige melding aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Geen antwoord 48 uur na de melding betekent toestemming.

Die te vrijblijvende afwijkingsprocedure werd afgelopen vrijdag nog versoepeld ondanks herhaaldelijk protest van Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen. Het wordt nu zeer gemakkelijk om deze vogels te doden, zelfs al zijn ze wettelijk beschermd. De aanpassing is in strijd met de Europese Vogelrichtlijn. Vraag blijft of die versoepeling überhaupt nodig is. De nota bij de beslissing bevat geen wetenschappelijk bewijs dat deze dieren meer schade zouden aanrichten dan in het verleden. Ook de effectiviteit van de voorgestelde technieken werd nooit aangetoond. Kraaien, bijvoorbeeld, leggen net meer eieren wanneer ze bestreden worden.

Daarnaast zijn Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen sterk gekant tegen het gebruik van methodes zoals gas- en luchtdrukwapens, niet-selectieve vangkooien, trechtervallen en akoestische lokmiddelen. Die methodes hebben altijd een onbedoelde impact op andere beschermde dieren en veroorzaken onnodig dierenleed.

bron: Natuurpunt.be
foto: “Elster wikipedia2” Wikimedia Commons

In twee opzichten vogelvrij
In twee opzichten vogelvrij in Vlaanderen.

Bekijk ook

Torenvalk van héél dichtbij (video)

De meeste mensen zullen een torenvlak wel eens in de lucht zien hangen langs de ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *