zaterdag 30 mei 2020
Homepage | overige | SPECIAALCLUBS NBvV

SPECIAALCLUBS NBvV

De werkgroep NationaalKampioenschap heeft zich twee doelen gesteld. Ten eerste de kosten naar beneden drukken en ten tweede de gehele show op te frissen. Het eerste doel lukt nog maar ten dele,maar toch is de werkgroep al een aardig eind op weg om de verliesgevende cijfers langzaam om te buigen naar budget-neutrale cijfers. Dat zal in één jaar niet lukken, maar de doelstelling is om dit binnen drie jaar te realiseren. Het tweede doel, een frissere, attractievere, aantrekkelijker familiedagje ligt makkelijker binnen bereik. Afgelopen 10 september kwamen de vertegenwoordigers van onze speciaalclubs, en onze zusterorganisaties, NBS (Nederlandse Sierduiven Bond) en PS (Parkieten Sociëteit) bijeen om hun plannen te bespreken.
Van de speciaalclubs wordt een behoorlijk inspanning verwacht op de bondsshow. Gevraagd is om een stand te bouwen waar het publiek nieuwsgierig naar toe komt. Ook wordt van de speciaalclubs verwacht om als gastheer en vraagbaak een actieve rol op het NK te vervullen. Tijdens een eerdere bijeenkomst waren deze plannen van de werkgroep al aangekondigd en was er nog wel enige sceptisch, maar de tijd had zijn werk gedaan en de meeste speciaalclubs hebben hun plannen nu al klaar en wilden deze graag met de collega’s delen. Als voorbeeld gaf de NKC (Kleurkanaries) aan dat ze een ontmoetingsplek willen realiseren, met koffiecorner, gezellige zitjes, een stelling met vogels die besproken gaan worden en
een bescheiden ruimte waar lezingen gehouden gaan worden. De NZC (Zebravinken) heeft een gehele stand laten bouwen die ook bij andere gelegenheden gebruikt gaat worden en de JMC (Japanse meeuwen) is momenteel bezig met de bouw van een biotoopvolière waar vogels in tentoongesteld gaan worden. Dit zijn drie voorbeelden die aangeven hoe de speciaalclubs hun kans pakken om gezien te worden. Ook de andere speciaalclubs zijn van plan om flink uit te pakken en we zijn dan ook heel benieuwd hoe het publiek dit zal waarderen. De werkgroep was dan ook zeer aangenaam verrast over
het enthousiasme van de speciaalclubs om deze kans te pakken, maar ook om zo de show een echte “boost” te geven. De speciaalclubs zijn zich heel goed bewust van de speciale plaats die zij binnen onze hobby innemen. En… Adel verplicht!

bron: nieuwsbrief NBvV

Bekijk ook

Laserapparatuur tegen wilde vogels lijkt hoopgevend

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) test of de toepassing van laserapparatuur bezoeken van wilde (water)vogels aan ...

1 opmerking

  1. We hebben nog meer speciaal clubs, al hebben die niets met vogels van doen?
    Maar trekken? Wel volk.
    Meestal hebben deze poeze clubs een grote aantrekkingskracht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *