zondag 5 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Ruim 60.000 zomerganzen in Noord-Nederland in 2015

Ruim 60.000 zomerganzen in Noord-Nederland in 2015

Er is een grote behoefte aan betrouwbare kennis over aantallen overzomerende ganzen. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe schakelden daarom vorig jaar Sovon in om ganzen op hun grondgebied gedetailleerd in kaart te brengen met behulp van professionele tellers. Naast aantallen werd ook het broedsucces vastgelegd.

De telling vond plaats in de tweede helft van juli. Deze periode is bij uitstek geschikt om omvang en verspreiding van lokale ganzenpopulaties vast te leggen. De telling biedt veel aanvullende informatie bovenop reeds lopende telprojecten, zoals BMP, omdat ook niet-broedende ganzen en jonge ganzen worden meegeteld.

Aantallen ganzen 2015
In totaal werden vorig jaar in de drie noordelijke provincies 59.304 ganzen geteld. In Drenthe zullen de aantallen nog iets hoger hebben gelegen, omdat hier de telling zich tot steekproefgebieden beperkte waar doorgaans de grootste concentraties ganzen voorkomen.

De Grauwe Gans was met 46.762 vogels veruit de talrijkste soort (79%). In Fryslân kwam de Brandgans op de tweede plaats (1986), in Groningen Grote Canadese Gans (1481) en Drenthe de Nijlgans (1127).
De provincie Groningen herbergt verder relatief grote aantallen ganzen in stedelijk gebied.

Provincie overstijgend
Doordat de drie noordelijke provincies gezamenlijk hun gebieden lieten tellen, konden we belangrijke ganzengebieden als Lauwersmeer, Onlanden en Zuidlaardermeer in een gecoördineerde actie op hetzelfde moment worden geteld.

Variabele broedresultaten
De beste broedresultaten werden bij Nijlganzen vastgesteld. In Fryslân hadden ook Brandgans en Grote Canadese Gans veel jongen. Het broedsucces van Grauwe Gans was in Friesland en Groningen vergelijkbaar. Het aantal jonge vogels dat werd geteld blijkt sterk af te hangen van de functie die een provincie heeft. Daar waar grote aantallen ganzen komen ruien (Grote Canadese Gans in Groningen), is het aantal jonge vogels in verhouding kleiner.

Maatregelen ganzen
Goede en reproduceerbare resultaten voor zomertellingen zijn essentieel om na te gaan hoe de ganzenaantallen in de zomer reageren op maatregelen die in een aantal provincies lopen. De tellingen in de zomer van 2015 in Noord-Nederland vormde tegelijk een eerste stap om op grotere schaal gegevens omtrent het broedsucces te bepalen. In juli 2015 werden naast de drie noordelijke provincies door Sovon ook tellingen verricht in Zeeland.

De komende zomer worden de tellingen in Fryslân, Groningen en Drenthe herhaald.

bron: SOVON
foto: eerder gepubliceerd

Nijlgans met jongen; op deze foto niet in de winter
Nijlgans met jongen

Bekijk ook

Online handel wilde dieren in Nederland niet altijd legaal

Samen met TRAFFIC, IFAW en Interpol deed het Wereld Natuur Fonds vorig jaar onderzoek naar ...

1 opmerking

 1. Deze komen allemaal met hun eigen vliegtuig,
  Gaan niet meer weg?
  En zijn net muizen. Of konijnen.
  Als het op vermeerderen aankomt.
  Ach de linkse partijen,en dierenactivisten,zullen wel zeggen ,wir schaffen das, mit das grass.kein problem.
  Gooien we de boeren er wel uit.gaan die maar naar Denemarken of Zweden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *