vrijdag 23 augustus 2019
Homepage | inheemse vogels | Ruige mest moet grasland in Noordelijke Friese Wouden aantrekkelijk maken voor weidevogels

Ruige mest moet grasland in Noordelijke Friese Wouden aantrekkelijk maken voor weidevogels

Tientallen leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zijn momenteel druk bezig met het uitrijden van ruige mest. De boeren gebruiken de traditionele, vaste mest om het grasland aantrekkelijk te maken voor de komst van weidevogels. De strorijke mest heeft een positief effect op het bodemleven waar weidevogels vervolgens weer van profiteren.

Boeren die aan weidevogelbeheer doen richten delen van hun land zo in dat vogels als grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs ruimte, voedsel en rust krijgen om er te broeden en er kuikens groot te brengen. Een van de maatregelen die ze nemen is de aanleg van kruidenrijk grasland. Dit land trekt insecten aan, voedsel voor de weidevogels. Ook stellen de boeren het maaien uit, veelal tot 15 juni, en laten ze stroken gras staan waarin kuikens kunnen vluchten.

Op dit ‘vogeltjesland’ is kunstmest en drijfmest niet toegestaan. ‘Ruige mest laat de meststoffen langzaam vrijkomen en verbetert de bodemkwaliteit. De mest trekt veel insecten en wormen aan, ook weer voedsel voor de weidevogels. Daarnaast verbeteren de wormen de bodemstructuur waardoor vogels gemakkelijker met hun snavel de grond in kunnen. Verder bevat de ruige mest stro, dat weidevogels kunnen gebruiken voor het bouwen van nesten.

bron: Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Op den duur moet het dan zoiets worden
Op den duur moet het dan zoiets worden

Bekijk ook

Jonge zeearenden te volgen via een GPS-zender

Vier zeearenden zijn sinds eind mei 2019 door de Werkgroep Zeearend voorzien van een GPS-zender: ...

2 opmerkingen

  1. Ruige mest? Dacht zo iets van komt van ruige beesten. Niet dus gewoon ouderwetse stalmest.
    Zullen er wel weer wat beginnen te schreeuwen. Je mag het niet uitrijden .maar je moet het direct onderwerpen.
    De stadse linksen

  2. Goed voorbeeld.Van dat injecteren komt alleen maar gestront.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *