vrijdag 28 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | Regionaal verzet tegen duiven oplaten en kanarietentoonstelling

Regionaal verzet tegen duiven oplaten en kanarietentoonstelling

Vandaag stuurde de Partij voor de Dieren een brief naar Stichting Utrecht Natuurlijk en Castellum Hoge Woerd, met het verzoek vogelonvriendelijke evenementen tijdens het Paasweekend te schrappen.

Deze brief werd gestuurd:

Geachte medewerkers van Stichting Utrecht Natuurlijk en Castellum Hoge Woerd,
De Partij voor de Dieren kreeg via het magazine UITagenda te horen dat Stichting Utrecht Natuurlijk (SUN) – een organisatie die kinderen kennis wil laten maken met de natuur – samenwerkt met de Eerste Utrechtse Kanarievereniging en met de Nederlandse Postduivenvereniging. In het Paasweekend heeft Stichting Utrecht Natuurlijk samen met Castellum Hoge Woerd (en De Vrijstaat) evenementen gepland waarbij vogels centraal staan. Onderdeel hiervan is het oplaten van 500 postduiven en het tentoonstellen van kanaries in kooitjes. We spraken deze week met Stichting Utrecht Natuurlijk en zij legden uit waarom SUN 500 postduiven gaat oplaten en kanaries in kooitjes gaat tentoonstellen aan kinderen. Volgens hen zijn dit goede manieren om kinderen te informeren over natuurlijk gedrag van vogels. Er was ook nog een roofvogelshow overwogen, maar omdat de Vogelbescherming hier tegen is (zie www.vogelbescherming.nl/over_ons/standpunten/roofvogelshows), wordt deze vorm van vermaak met dieren gelukkig niet in uitvoering gebracht.

Het is tevens niet natuurlijk om duiven op te laten en kanaries tentoon te stellen in kooitjes en dit te presenteren als een manier voor kinderen om in aanraking te komen met de natuur. Hieronder staan de standpunten van de Dierenbescherming over de duivensport en tentoonstellingen met dieren. Naar aanleiding van deze standpunten verwacht de Partij voor de Dieren dat u ook bovenstaande programmaonderdelen schrapt.

Hoe denkt de Dierenbescherming over duivensport?
Met de duivensport zijn grote belangen gemoeid, zoals geld en aanzien. De Dierenbescherming vindt daarom de kans op aantasting van de gezondheid en het welzijn van de duiven veel te groot. Het zit in de aard van duiven om te willen vliegen, maar de Dierenbescherming is tegen het vliegen over te lange afstanden. De Dierenbescherming keurt wedstrijdvluchten af waarbij (geldelijk) gewin wordt geplaatst boven de gezondheid en het welzijn van de dieren. Ook kan de Dierenbescherming zich niet vinden in het uitsluitend houden van snelle en foktechnisch goede wedstrijdduiven, terwijl de overige duiven worden afgedankt of als slachtduiven worden afgevoerd. Jonge duiven en/of duiven die niet goed zijn voorbereid mogen niet ingezet worden voor wedstrijden; zij lopen grote kans onderweg te verdwalen of te sterven. Tenslotte is de Dierenbescherming tegen het gebruik van doping (bijvoorbeeld corticosteroïden om de rui te remmen) en trucs (zoals een broedende duif die op een vlucht gezet).

Hieronder het standpunt van de Dierenbescherming over het tentoonstellen van vogels:
Van de site: “De Dierenbescherming vindt dat kuikens (nadere uitleg aan de telefoon: dit is van toepassing op alle vogels) niet gebruikt zouden moeten worden als promotiemateriaal. De vogeltjes worden hierdoor gedegradeerd tot levenloze dingen, wat in strijd is met de eigenwaarde van het dier.”
Informatie toegestuurd door de Dierenbescherming na telefonisch contact:
De Dierenbescherming is geen voorstander van shows en tentoonstellingen met dieren, omdat ze op gespannen voet staan met de erkenning van de intrinsieke waarde (eigen waarde) van dieren. Ook staan ze het soorteigen gedrag van het dier in de weg, wat de gezondheid en het welzijn van het dier kan schaden. Het dier wordt bovendien gedegradeerd tot een te bekijken object of een publiekstrekker.

De Partij voor de Dieren vindt dat handelingen met dieren niet strijdig moeten zijn met de aard en het natuurlijk gedrag van de dieren en dat deze hun welzijn en gezondheid niet mogen schaden of angst en stress veroorzaken. Het opsluiten van kanaries in kooitjes en ze blootstellen aan groepen mensen, terwijl ze geen vluchtmogelijkheden hebben is hier strijdig mee. Ditzelfde geldt voor het oplaten van duiven tot vermaak van de mens.

De Partij voor de Dieren stelt diervriendelijke alternatieven voor die Stichting Utrecht Natuurlijk kan gebruiken tijdens Pasen: het is veel leuker voor kinderen om samen vliegers met een afbeelding van een vogel te maken en deze als groep op te laten. Zie de bijlage voor een foto van dergelijke vliegers. Nu is er nog tijd om materialen in te kopen voor de kinderen. Tevens kunnen kinderen op pad met een verrekijker om vogels in het wild te spotten.

Wij ontvangen graag spoedig een reactie van u op het voorstel van de Partij voor de Dieren en verwachten dat u de juiste, diervriendelijke, beslissing neemt.

Van uw vogelman: Het toetsenbord trilt, maar wij  blijven zoveel mogelijk objectief berichten weergeven.
U kunt natuurlijk wel reageren op dit bericht.

bron: BrugUtrecht

Pas losgelaten duiven
Pas losgelaten duiven

Bekijk ook

Onderzoek naar gebruik lijmplank

Boswachters zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding over het gebruik van lijmplanken. Deze ...

6 opmerkingen

 1. De Partijvan de dieren stelt ,de mensen en dieren op gelijke voet.net zoals men de Oostvaardersplassen plassen een natuur gebied vind, dit is een omrande kerkhof voor dieren.
  Deze partij heeft door de vele onwaarheden die men telkens weer kan ventileerden ,in de media meer schade toegebracht aan de natuur dan goeds.
  Oostvaardersplassen een ramp,minder eenden in Nederland ,nesten worden bij het uitkomen al leeg geroofd door de grote hoeveelheid kraaien in Nederland .
  Import honden en katten uit heel Europa ,als nobel word beschouwde,asiels zitten hier vol.
  Duinen bij Zandvoort ,alle vegetatie is verdwenen door te grote populatie damherten ,die hier niet thuis hoord.
  Deze Partij die kalven langer bij de koe wil laten weet niet eens waar men over praat ,net zoals men de geboorte krik wil verbieden ,een hulp middel dat bij de geboorte van een kalf met problemen word gebruikt,anders sterft het kalf en de koe.
  Er zijn mensen die wel praten ,maar niet weten waarover ,maar wel de media achter zich krijgen. Terwijl mensen die verantwoord met dieren omgaan als crimineel afgeschilderd worden.

 2. Rare opmerking van de Partij van de Dieren om vliegers te maken en op te laten.Vogels schrikken zich een ongeluk als ze ineens die dingen in de lucht zien,en wat denk je van de vliegers die neer vallen en kwijt raken? Wat die dingen kunnen veroorzaken in het milieu als ze niet meer worden terug gevonden?

 3. kort en bondig weer iets van die dwaze dieren partij met Marianne voorop

 4. Zet de Partij voor de dieren op de lijst van van verenigingen die mensen onderdrukken DICTATORS
  ze leven buiten de werklijkheid een kanarie in de natuur word gemiddeld nog geen jaar oud daar geld de wet eten of geeten worden een kanarie bij een vogel LIEFHEBBER word gemiddeld 6 jaar oud waar hebben wij het over Deze Partij wil alleen maar op een grove maniier ander mensen hun wil op dringen .
  Natuurlijk zijn er uitwassen maar daar kan je de hele vogel of dieren sport niet op aan kijken
  Als een heel stadion naar een prachtige voetbal wedstrijd zit te kijken 40000 toeschouwers en er zitten 10 vandalen in het stadion dan zeg je toch ook niet we houden volgend jaar geen competitie meer Nee maak werk om die 10 er uit te gooien en laat de rest genieten wat de partij van de dieren wil is verschrikkelijk en staat in geen verhouding met wat een echte liefhebber de dieren kan biedenbij mij in de tuin zitten de eksters te wachten tot de jonge merels uitvliegen of de winterkoningkjes

 5. De enige reactie die ik op dit bericht wil geven is een negatief stemadvies. U kunt wel raden voor welke partij dat geldt. Bovendien zal er nooit een stuiver van mij in de collectebus van de dierenbescherming verdwijnen. Laten zij hun financieën maar halen bij degenen die vijf hoog midden in de grote stad wonen, nog nooit een dier verzorgd hebben of zelfs maar in een dierenverblijf zijn geweest, maar wel overal een uitgesproken mening over hebben.

 6. Helaas vindt de partij van de dieren het de normaalste zaak dat katten rondlopen en jaarlijks miljoenen vogels uit de nesten roven en doden. Verwilderde katten afschieten kan er bij deze partij niet in. Want dan kom je aan hun doelgroep stemmers die alles voor hun katje of hondje overhebben. Vogelliefhebbers daarin tegen zijn juist dierenbeulen die vogels in kooien en volieres opsluiten. Dat ze maar enkele dagen per jaar toevallig in kleinere TT kooien zitten wordt gemakshalve vergeten. Tja als je zulke gedachten hebt deel ik de mening van hierboven, stem er a.u.b. niet op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *