dinsdag 25 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | Recordaantal broedende zwarte sterns langs Zwarte Water

Recordaantal broedende zwarte sterns langs Zwarte Water

Al jaren legt Staatsbosbeheer met behulp van vrijwilligers 140 broedvlotjes uit voor zwarte sterns. Een aanpassing bij de nestvlotjes heeft er voor gezorgd dat de populatie geleidelijk is gegroeid van 60 paar in 2011 tot 101 paar in 2016. Zo’n hoog aantal was nog nooit eerder geteld in al die jaren dat de Werkgroep Zwarte Stern de broedvlotten uitlegt. Een mooie kroon op het werk.

Jaarlijks broeden er in Nederland zo’n 1200 paar zwarte sterns waarvan 90% op vlotjes. Er zijn drie grote broedgebieden, waarvan Noordwest-Overijssel de meeste paren herbergt. Vroeger broedden deze moerasvogels op drijvende planten zoals krabbenscheer en drijvende wortelbonken van waterlelies en andere waterplanten. Door de mindere waterkwaliteit en veranderend waterbeheer zijn deze broedplekken echter niet meer voorhanden en helpt Staatsbosbeheer de sterns door het bieden van alternatieve nestelplekken in de vorm van kleine vlotjes. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers van De Veldschuur in Rouveen, de Werkgroep Zwarte Stern, legt boswachter Jeroen Bredenbeek ieder voorjaar, zo rond eind april, de nestmatjes, nadat er eerst wat modder en plantenresten op zijn gelegd als nestmateriaal.

Boswachtertip
Zwarte sterns
Zwarte sterns (Bron: Piet Munsterman)
De vogels zijn nu nog aan het broeden, maar over een paar dagen verschijnen de eerste jongen. Het is dan gebeurd met de rust in de kolonies, want de ouders vliegen dan af en aan om de jongen te voeren. Een van de kolonies is goed te bekijken, die ligt namelijk in een van de kolken bij Cellemuiden, langs de dijk Hasselt-Genemuiden. Vanaf de dijk kan men de vlotjes zien liggen en de activiteiten van de sterns met een verrekijker goed gadeslaan. Goed is dan ook te zien, dat zwarte sterns ook weidevogels zijn, ze vangen vooral insecten in de hooilanden om de kolken. Maar als de jongen wat ouder zijn, worden ook visjes gevoerd die ze in sloten, kolken en in het Zwarte Water vangen.

Bron: Staatsbosbeheer
foto: wikipedia

Chlidonias_niger

Bekijk ook

Verstoten moedervogels echt jongen die naar mens ruiken?

Vogeltjes die uit het nest zijn gevallen, moet je nooit oppakken. Want, zo gaat het ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *