zaterdag 4 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Rechter verbiedt opnieuw schieten smienten in Zuid-Holland

Rechter verbiedt opnieuw schieten smienten in Zuid-Holland

De Rechtbank in Den Haag heeft, net als vorig jaar, geoordeeld dat er voorlopig geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten eerder bezwaar tegen dit voorgenomen plan van de provincie Zuid Holland. Smienten zijn kleine eenden uit het arctisch gebied, die onder meer in ons land overwinteren. Al tientallen jaren zien we de aantallen van deze eend slinken.
De provincie Zuid-Holland besloot in november 2017 het doden van smienten toe te staan, vanwege de schade die de eenden aan de landbouw toe zouden brengen. Tegen het afschieten van de eenden bestaat veel weerstand. Ruim tienduizend mensen stuurden protestmails naar provinciale staten tegen dit geplande afschot. De bestuursrechter oordeelde destijds dat de onderbouwing van het besluit van de provincie twijfelachtig is en het afschieten van de smienten, de slinkende populatie verder in gevaar kan brengen. In afwachting van de beslissing van de provincie op de bezwaren van de natuurorganisaties, werd afschot verboden.

Geen goed beeld invloed van afschot
De rechtbank oordeelt nu dat de provincie de gebreken die de rechter constateerde in de uitspraak van vorig jaar nog niet heeft hersteld. Daardoor bestaat er nog steeds geen goed beeld van de invloed van het afschot op de staat van instandhouding van de smient. Daarbij heeft Sovon de staat van instandhouding van de smient als (matig) ongunstig beoordeeld. Als gevolg van de uitspraak mag er geen afschot plaatsvinden in afwachting van het verdere verloop van de beroepsprocedure van de natuurorganisaties. Vogelbescherming en de NMZH zijn zeer verheugd met deze uitspraak.

Ook geen afschot in Noord-Holland
De uitspraak volgt op een beroep van deze zomer, van Vogelbescherming en de NMZH samen met lokale natuurorganisaties, tegen de beslissing van de provincie op de bezwaren van de natuurorganisaties. De uitspraak pakt gelukkig gunstig uit voor de smienten. In september is er ook al een uitspraak van de rechtbank in Noord-Holland geweest, waardoor ook in die provincie geen afschot van smienten plaats mag vinden.

bron/citaat:Vogelbescherming

Bekijk ook

Nieuw licht op zingende mannetjesmezen

Alles wat we altijd dachten te weten over de zang van de koolmees is nu ...

2 opmerkingen

 1. Als het soort ieder jaar afneemt ,ja dan is afschieten geeg optie meer,maar er zijn soorten die zich gigantisch vermenigvuldigt hebben,zoals de kouwtjes ,de marters,de kraaien?Daar is het opnieuw taxeren wel belangerijk, en te kijken wat te doen.
  Ook de huiskat ? Is een ramp,
  Maar de groene partijen willen ook dit niet horen en aanpakken,ja castreren, net zoals de muskusratten,castreren en los latenHopen dat ze niet meer graven,
  Nee castreren heeft decenia, al niets uitgehaald ,ook bij de huiskat niet.
  En wat nu?

 2. U bent zeker jager ?
  En ziet uw hobby steeds meer slinken ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *