maandag 15 juli 2019
Homepage | natuurbescherming | Rechter verbiedt aanleg van afrasteringen in de Oostvaardersplassen

Rechter verbiedt aanleg van afrasteringen in de Oostvaardersplassen

De rechter heeft het verzoek van de Stichting Dierbaar Flevoland gehonoreerd en de gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer met een ordemaatregel opgedragen om direct te stoppen met de werkzaamheden die maandag 15 oktober in de Oostvaardersplassen zijn gestart in het grazige gedeelte van de Oostvaardersplassen. Volgens Dierbaar Flevoland is het niet uitgesloten dat er ernstige negatieve gevolgen voor beschermde vogels en de dieren in het natuurgebied zullen optreden. Het onderzoek dat aan het verlenen van de vergunningen voorafgegaan had moeten worden, is niet uitgevoerd. De ordemaatregel is nog geen inhoudelijk oordeel van de rechter. Dat volgt in een spoedbehandeling van de zaak volgende week.

Maandag 15 oktober is Staatsbosbeheer begonnen met de bouw van enkele kilometers rasters voor het maken van een vangweide en het aanleggen van een vangkraal. De bedoeling is om konikpaarden uit het gebied te vangen en bovendien zouden er rasters geplaatst worden die veel grasland onttrekken aan het grazige gedeelte van de Oostvaardersplassen. Dit grasland is zowel voor de grazers als voor de beschermde vogelsoorten een belangrijk foerageergebied.

De werkzaamheden worden met groot materieel uitgevoerd. Bovendien is er veel aan- en afvoer van materieel en mensen die het werk uitvoeren. Dit geeft veel verstoring onder vogels zoals kolgans, grauwe gans, brandgans, wintertaling en krakeend. De Oostvaardersplassen zijn speciaal aangewezen om deze vogels te beschermen. Stichting Dierbaar Flevoland stelt dat er onzorgvuldig is gewerkt. Zo ontbreekt er een voortoets waarin de effecten van de maatregelen en de verstoring beoordeeld worden. Ook zijn de vereiste vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming niet aangevraagd. De stichting heeft zowel de gemeente Lelystad als Staatsbosbeheer per brief nog geattendeerd op deze verplichting, maar toch kregen de werkzaamheden groen licht.

Dierbaar Flevoland is tegen het plaatsen van de vangkraal voor het vangen van de paarden. Ook het plaatsen van rasters ten behoeve van struiken en bomen werkt volgens de organisatie nadelig voor zowel de vogels als de grazers. De organisatie pleit voor het openstellen van de randgebieden zoals het Oostvaardersveld, Kotterbos en Hollandse Hout om beschutting te bieden. Dat geeft ook de tijd om de verbinding naar het Horsterwold realiseren.

bron/citaat: Stichting Dierbaar Flevoland, 19/10/18

Kaart van de Oostvaardersplas

Bekijk ook

Wildredders in gebruik genomen

Maatschap Aelmans uit Colmont heeft een van de eerste wildredders ontvangen. Daarmee moet worden voorkomen ...

3 opmerkingen

 1. Het oplossen van een probleem.word door het openstellen van meer gebied niet kleiner.
  Ha 2 of 3 jaar .en dan hebben we een nog groter ooosvaarderplassen rampgebied.
  Het vangen is niet goed volgens deze organisaties het afschieten niet? Het verplaatsen word niet gehonoreerd.
  Ja wat dan.
  Een groter gebied?
  Dat is net zo iets .als het steriliseren van muskusratten .en dan hopen dat ze niet meer graven.
  Ja niet veel bijgeleerd

 2. Ja wie heeft er nu boter op zijn hoofd.

 3. Niet alleen boter?
  Ook een grote plaat ervoor?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *