dinsdag 26 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Rechter: kraaien vangen met kooi had niet gemogen (en de nek omdraaien ook niet)

Rechter: kraaien vangen met kooi had niet gemogen (en de nek omdraaien ook niet)

Voor de bescherming van weidevogels had de provincie Fryslân nooit de vangst en het doden van kraaien mogen toestaan.

Dat heeft de Leeuwarder rechtbank vrijdag bepaald. De zaak was voor de rechter gebracht door de Faunabescherming.

Bescherming
De provincie heeft in 2017 en 2018 een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Fryslân (FEB) om zwarte kraaien in de provincie weg te vangen met speciale kooien. Zo zouden weidevogels beter tegen predatie kunnen worden beschermd.
De rechter is met de provincie van mening dat andere maatregelen onvoldoende bijdragen aan de bescherming van weidevogels. Maar dat de bestrijding van juist de zwarte kraai hier wél toe bijdraagt, heeft de provincie niet genoeg onderzocht. Er zijn nog veel andere diersoorten die weidevogels bejagen.

Volgens de ontheffing moesten de gevangen kraaien worden gedood. Maar de manier waarop dat moest gebeuren, heeft de provincie nooit duidelijk omschreven.
In de praktijk zal de kraaienvanger het dier vaak de nek omdraaien. Maar die methode is volgens de Wet natuurbeheer niet toegestaan als kraaien met een kooi worden gevangen.
Friese Wouden
In het eerste jaar van de ontheffing (2017) zijn volgens een FEB-rapport 159 kraaien gevangen en gedood, in de periode van 1 april tot 1 juli. De vangsten vonden hoofdzakelijk plaats in het noordelijk deel van de Friese Wouden.
Lok-kraaien
Jagers zetten in het rapport overigens vraagtekens bij de beperkingen rond de vangkooien. De vangst zou niet effectief zijn geweest omdat het verboden was om gevangen kraaien als lokvogel te gebruiken.
Lok-kraaien uit de legale handel waren wel toegestaan, maar die zijn moeilijk verkrijgbaar.

bron:LC.nl

Vrouwe justitia

Bekijk ook

Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

Op de vogelbeurs in de IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels te koop aangeboden. ...

4 opmerkingen

 1. Volgens deze rechtet had men de vossen ? En de katten ? En de marters.en bunzing.en in de toekomst de wolf ?
  Ook moeten meenemeen in het vangen.
  En het beschermen van de weidevogels
  Ja je moet ergens beginnen.?

 2. Inderdaad moet men ergens beginnen.

  Bekijk plots al die heisa vanwege Afrikaanse varkenspest.

  Polen bouwt 729 Km afrastering tegen varkenspest.
  Denemarken gaat wilde zwijnen weren met omheining vanwege varkenspest.
  Belgische varkensboeren vragen steun voor stevige omheining tegen everzwijnen vanwege varkenspest.
  Italiaanse vogelbond doet een oproep dat iedereen zich houden aan de verschillende huidige aviaire preventieve maatregelen. In de eerste plaats de vogelliefhebbers. Al wie niet in orde is, door de Overheid worden gestraft, etc, worden uitgesloten Bij om het even welke vogelevenementen.

  Dus als de nood het hoogst is, is plotseling alles mogelijk.

  Is het als particulier ook mogelijk de dieren/vogels te beschermen tegen everzwijnen, vossen, wolf, katten, roofvogels, aviaire aandoeningen-ziektes, etc.
  Maar er moet in de eerste plaats een wil zijn.

  “Niet zo negatief zijn”
  Wat dan wel?
  Alles op hun beloop laten!
  Als meer en meer blijkt dat mensen de hoofdverantwoordelijke wat betreft aviaire aandoeningen-ziektes.
  Onder andere personen die de natuur betreden, zoals jagers, vogelaars. Of door personen die aanwezig waren/zijn in die besmette gebieden, zoals Oost Europese migranten arbeiders, etc.

  Het is niet vijf voor twaalf, maar eerder vijf na twaalf. Waar in Italie meer dan 100 personen overleden zijn aan vormen van aviaire aandoeningen-ziektes.

  Er is binnen de EU een dieren-vogelevenementen verbod voor al wie onlangs rechstreeks-onrechtstreeks betrokken zijn geweest geweest met een of andere vorm van aviaire aandoeningen-ziektes.
  Morgen is er een algemene spoedvergadering, om te beslissen voor al of niet algemeen verbod dieren-vogelevenementen en andere verboden (jacht, vogelaars) binnen de EU.

 3. En wat te doen met het aantal ratten en de ziekte van weil,voorbode van hersenvliesontsteking,
  We kunnen ons wapenen ,maar niet tegen alles , deze ziekte is al zo oud als er ratten zijn ,net als vroeger de pest,
  Het blijft niet bij het verbieden van evenmenten of verbieden van houden van dieren,we zullen er mee moeten omgaan

 4. Als er wat aan de knikker is,vooral als de sector onder druk komt te staan worden er allerlei maatregelen getroffen waar groepen die hier niks mee van doen hebben de dupe worden, men wil immers geen risico lopen.En er zijn groeperingen die van deze verwarrende besluiteloosheid dankbaar gebruik maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *