zondag 31 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Rechtbank veegt besluit windmolens van tafel

Rechtbank veegt besluit windmolens van tafel

De komst van negen windmolens bij Netterden op de grens met Duitsland loopt opnieuw vertraging op. De minister van Landbouw en Natuur heeft onvoldoende onderbouwd waarom er geen maatregelen ter bescherming van vogels en vleermuizen nodig zijn, oordeelt de rechtbank in Arnhem.
De Duitse natuurstichting NABU en stichting Tegenwind uit de gemeente Oude IJsselstreek hadden daar bezwaar tegen gemaakt.

Plannen voor meer windmolens bij Windpark Den Tol zijn er al jaren, maar de turbines staan er nog steeds niet. Nu moet minister Carola Schouten zich opnieuw buigen over haar besluit om het windpark een ontheffing te verlenen voor het nemen van maatregelen die de schade voor vogels en vleermuizen beperken.

Vogels en vleermuizen gedood
Vogels en vleermuizen kunnen gewond raken of gedood worden door de draaiende rotorbladen van de windmolens. Het gaat bijvoorbeeld om de grutto, kievit, tureluur en wulp.

In Netterden gaat het naar schatting om 10 tot 20 botsingen van vleermuizen per jaar en 200 vogels per jaar die er tegenaan vliegen. Desondanks vond de minister voorzorgsmaatregelen, zoals een voorziening die de molens stilzet in tijden van intensieve vogeltrek, niet nodig.

Niet alle belangen goed meegewogen
De rechtbank vond echter dat de minister dat onvoldoende heeft onderbouwd. Ook vond ze dat niet alle belangen goed zijn meegewogen.

‘Dat geldt bijvoorbeeld op het punt van de hoogte van de kosten van een radarsysteem en het opbrengstverlies, waarover Windpark Den Tol enerzijds en NABU en Tegenwind anderzijds van mening verschillen’, aldus de rechtbank. ‘Ook is niet inzichtelijk op welke wijze het economisch belang van Windpark Den Tol – kennelijk – voor de minister een doorslaggevende rol heeft gespeeld ten nadele van het natuurbeschermingsbelang.’

Eerder stapten omwonenden met succes naar de Raad van State om te protesteren tegen de geluidsoverlast. Toen de initiatiefnemers aanvullend onderzoek hadden gedaan, werd de omgevingsvergunning alsnog verleend.

bron: omroepgelderland

Windmolens op het land zijn een gevaar voor vogels, zoals deze in de Eemshaven

Bekijk ook

Laserapparatuur tegen wilde vogels lijkt hoopgevend

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) test of de toepassing van laserapparatuur bezoeken van wilde (water)vogels aan ...

1 opmerking

  1. Lijkt erop dat de minister niet altijd de juiste informatie krijgt in te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *