zaterdag 18 januari 2020
Homepage | inheemse vogels | Provincie laat vogelvlaggetjes verwijderen van Leeuwarder flat

Provincie laat vogelvlaggetjes verwijderen van Leeuwarder flat

De gele vlaggetjes die vogels moesten weghouden van het dak van een flat aan het Raaigras in Leeuwarden, zijn op last van de provincie weggehaald.
De provincie vindt dat woningcorporatie Elkien, de verhuurder van de flatwoningen, eerst goed moet onderzoeken welke vogelsoorten er jaarlijks op het dak neerstrijken en om hoeveel nestparen het per soort gaat.
Het gaat daarbij vooral om de vraag of de vogels op het kiezeldak meeuwen zijn of visdieven. De visdief is geen meeuw maar een sternachtige. De populatie van deze kolonievogel is in Friesland kwetsbaar. Dit betekent dat voor alle ingrepen een provinciale ontheffing nodig is.

Eerst alle feiten op een rij
Eerste vereiste hiervoor is dat er een ecologische toets wordt verricht, zegt provinciaal woordvoerder Renate Gerbrandy. Pas als alle feiten op een rij staan kan worden bepaald in hoeverre ingrepen de instandhouding van een populatie bedreigen.
In voorkomende gevallen kan wel worden geschoven met visdiefkolonies. In de Westereen is het de bedoeling dat de vogels dit seizoen van het te renoveren dak van woonzorgcentrum It Sikkemahûs verkassen naar een kunstmatig eiland in de Zwagermieden. De vaste kolonie op het dak van het Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden moest vorig jaar een stukje inschikken en opschuiven om de plaatsing van zonnepanelen mogelijk te maken.

Bewoners hebben last van aanvallen en poep
De vlaggetjes op de Leeuwarder Raaigras-flat werden vorige week opgehangen om vogels te ontmoedigen om hier te nestelen. Elkien schakelde hiervoor het bestrijdingsbedrijf Anticimex in Lelystad in. ,,Wy woene de bewenners graach temjitte komme, want dy ûnderfine echt wol serieus oerlêst. Se wurde oanfallen en ha hinder fan de poep. Mar it wie net de bedoeling dit bûten de regels om te dwaan’’, zegt Elkien-woordvoerder Baukje Bergsma.
Jeroen Koole van Anticimex klom woensdag weer naar boven om de vlaggenlijnen op te ruimen. ,,Voor nu is ‘het feest’ even over. We hebben dit te goeder trouw gedaan. We wisten niet dat er bijzondere regels van toepassing zijn, maar als dat zo is willen we ons daar ook aan houden.
Voor de flatbewoners zal het wel even slikken zijn, vermoedt Koole: ,,We zullen dit jaar hoe dan ook niet weer terugkomen met vlaggetjes. Tegen de tijd dat is uitgezocht en gemonitord welke vogels hier nestelen, zitten we al volop in het broedseizoen. Dan verdienen de nesten hoe dan ook bescherming.’’

bron:Lc.nl


Noordse stern

Bekijk ook

Pluimveesector wil ophokplicht door oprukkende vogelgriep

Pluimveeorganisaties sturen samen een brief aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze willen ...

3 opmerkingen

  1. wat te denken van de scholekster.
    deze nestelen veel op hoge grind daken.
    en kun je goed horen?

  2. geen scholekster?

  3. Een bestrijdingsbedrijf dat de regels niet kent,gelukkig waren het maar vlaggetjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *