maandag 22 juli 2019
Homepage | inheemse vogels | Project Boerenlandvogels en landschap Wapserveen afgerond

Project Boerenlandvogels en landschap Wapserveen afgerond

Onlangs is het project ‘Boerenlandvogels en landschap Wapserveen’ afgerond. Een project waarin de provincie Drenthe, gemeente Westerveld, Stichting Boermarke Wapserveen, Landschapsbeheer Drenthe en inwoners van Wapserveen de handen ineen sloegen om het landschap rondom het dorp te herstellen en erven vogelvriendelijk in te richten. In het project zijn 32 erven bezocht, waarop een ‘erfvogelscan’ is uitgevoerd. Hierbij werd gekeken of de erven geschikt waren voor boerenlandvogels zoals kerkuilen, boerenzwaluwen en spotvogels. De eigenaren van deze erven kregen een individueel plan om hun erf te herinrichten en te beheren zodat het aantrekkelijk wordt voor deze vogels om in te leven en voedsel in te vinden.

Naast de erfadviezen zijn er 2 poelen aangelegd en 2 poelen schoongemaakt door Loon en grondverzetbedrijf Dolsma. Er zijn 32 nestkasten geplaatst voor onder andere de steenuil, kerkuil en de boerenzwaluw. Op meerdere locaties, in bezit van particulieren en Staatsbosbeheer, is Amerikaanse vogelkers verwijderd. Amerikaanse vogelkers is een niet streekeigen plantensoort die zich snel verspreidt en daarmee andere streekeigen soorten verdringt. Ook zijn lijnvormige landschapselementen zoals singels, houtwallen en bosjes hersteld en verbeterd. Verder zijn er naast de werkplannen voor bewoners, ook plannen opgesteld voor terreinen van de Gemeente Westerveld en Staatsbosbeheer.

Wapserveen is één van de langste dorpen van Drenthe met een bijzonder landschap: het wegdorpenlandschap. Door verandering in het grondgebruik en schaalvergroting nam de biodiversiteit in het gebied sterk af en ging de landschapskwaliteit achteruit. Het was reden voor provincie Drenthe, gemeente Westerveld, Stichting Boermarke Wapserveen Landschapsbeheer Drenthe om samen met de inwoners van Wapserveen en de Vogelwacht Uffelte e.o. het project ‘Boerenlandvogels en landschap Wapserveen in uitvoering te brengen. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de provincie Drenthe, gemeente Westerveld, Vogelbescherming Nederland, de Nationale Postcode Loterij en de eigenaren.

bron: Landschapsbeheer Drenthe, 12/08/15
foto: “Hippolais icterina1” by photo taken by Artur Mikołajewski-Wikimedia Commons

Het zou mooi zijn als de spotvogel weer te horen is in Wapserveen
Het zou mooi zijn als de spotvogel weer te horen is in Wapserveen

 

Bekijk ook

Hoe vogels van je buurt een oorlogsgebied maken

Een duikende merel die je verrast tijdens een ochtendloopje? Of een sissende ekster die plots ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *