donderdag 2 april 2020
Homepage | inheemse vogels | Overijssel gaf ten onrechte vergunning ganzenafschot in beschermde natuurgebieden

Overijssel gaf ten onrechte vergunning ganzenafschot in beschermde natuurgebieden

De Rechtbank Overijssel heeft een vergunning vernietigd voor ganzenafschot in en om zeven beschermde natuurgebieden met Natura2000-status. Vogelbescherming Nederland en Faunabescherming voerden met succes aan dat de provincie de vergunning toekende terwijl de gevolgen van de jacht op de beschermde waarden van de natuurgebieden onvoldoende waren getoetst.
Zo had het effectenonderzoek dat aan de vergunning van de provincie Overijssel ten grondslag lag, alleen gekeken naar de gevolgen van het ganzenafschot an sich. Terwijl niet werd gekeken naar de gevolgen van verstoring door jagers in combinatie met andere verstorende activiteiten in en bij het gebied. Daarbij verstoort het afschot van ganzen in een natuurreservaat ook andere vaak zeldzame vogels en dieren die sterk afhankelijk zijn van deze gebieden.

Door de uitspraak moet Overijssel met een passende beoordeling komen van het ganzenbeheer in en rond de Weerribben, de Wieden, het Zwarte Meer, de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht, het Ketelmeer en het Vossemeer, de Rijntakken en de Engbertsdijksvenen.

Uitspraak onderdeel van reeks overwinningen
De vergunning waarop de uitspraak is gedaan is verlopen, maar desondanks is het goed nieuws: dankzij de rechter moet de provincie Overijssel bij een volgende afschotvergunning beter rekening houden met de bijzondere status van beschermde natuurgebieden. De Rechtbank oordeelt – ook op basis van jurisprudentie van de Raad van State – dat het afschot van ganzen in en nabij de Natura 2000-gebieden moet worden gezien als ‘project’ als bedoeld in de Wet natuurbescherming zodat een passende beoordeling is vereist. Een belangrijke vaststelling voor een eventueel vervolg; de provincie hield eerder vol dat uitgebreider onderzoek naar de gevolgen van jagers overbodig was.

De uitspraak is onderdeel van een reeks overwinningen rond ganzenafschot: Overijssel verklaarde in 2014 dat overal in de provincie grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen mochten worden afgeschoten. Eerder stelde de Raad van State al vast dat er een vergunning nodig was, nu is er dus ook de uitspraak dat aan deze vergunning diepgravender onderzoek vooraf moet gaan dan wat er tot dusver is uitgevoerd. De uitspraken bieden ook duidelijkheid voor andere provincies; voor afschot in en bij Natura 2000-gebieden is in beginsel een Wet natuurbescherming vergunning en een passende beoordeling vereist.

Voor afschot in en bij Natura 2000-gebieden is in beginsel een Wet natuurbescherming vergunning en een passende beoordeling vereist

Vogelbescherming blijft tegen ganzenafschot
Vogelbescherming heeft heldere uitgangspunten voor wat betreft bestrijding van schade die door ganzen zou worden veroorzaakt: wij zijn tegen het doden van inheemse ganzen. In de winterperiode richten ze nauwelijks schade aan gewassen aan. In een geval dat er, ondanks preventieve maatregelen, toch belangrijke schade aan gewassen is ontstaan, moet er een reële financiële vergoeding uitgekeerd worden. Als een provincie toestemming wil geven voor het doden van ganzen, dan zal voldaan moeten worden aan de strikte wettelijke vereisten. We willen zeker geen afschot in en rond Natura 2000-gebieden.

bron:vogelbescherming

Volwassen brandgans

Bekijk ook

Pientere kauw, met video

Je kunt je netje met pinda’s nog zo ver van de tak hangen, sommige kauwen ...

3 opmerkingen

 1. Werk aan de winkel voor de provincie.Jammer dat er steeds een rechter aan te pas moet komen,er zal toch wel een ambtenaar bij de provincie in dienst zijn die de regels kent en objectief is.

 2. Wat en wanneer ben je objectief?
  Als boer wanneer een groot gedeeldte van jouw landbouw grond word kaalgevreten,of als vogelbeschermer,met maar één doel?
  We hebben in nederland beperkte ruimte?dit geldt voor mens en dier?
  Doch wij willen nu éénmaal alles binnenhouden,zowel de mens? Als de dieren.
  1.000.000 woningen tekort ,ja waar moeten die komen? Met luchtankers aan de wolken?
  Nee ,dan zal er grond opgeofferd moeten worden,met het gevolg ,minder ruimte voor de dieren,alle dieren die de grens over steken behouden,de wolf? Het edelhert,de wasberen, de wilde zwijnen,de muskusratten, de bevers, er is zelfs al sprake ? Dat de veelvraat oprukt?
  Ja wanneer ben je objectief? Op het moment dat? Er edelherten in Amsterdam lopen,het vondelpark omgeploegd word door een roedel wilde zwijnen ,en een wolf in den Haag een kind aanvalt,
  En er op de A9 EEN dodelijk ongeval gebeurt met de roedel wilde zwijnen uit het vondelpark.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *