donderdag 16 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels per 12 februari

Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels per 12 februari

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland.

De recente besmetting is westelijker dan eerdere besmettingen waardoor de kans bestaat dat het virus in lokale wilde watervogelpopulaties elders binnen West Europa aanwezig is. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom groter ingeschat.

De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen. Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.

bron: Ministerie van LNV, 11/02/20/Agriholland.nl

Minister Schouten

Bekijk ook

Hoe klinkt een kneu en vooral ook, hoe ziet hij er uit(met video)

De kneu kneutert, krast en babbelt tevreden voor zich uit en vooral ook door elkaar ...

1 opmerking

  1. Een verstandig besluit ,tijdens de natte maanden,en? De vogeltrek ,met bijkomst de vogelvriep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *