maandag 17 juni 2019
Homepage | regelgeving | Ophokplicht deels ingetrokken

Ophokplicht deels ingetrokken

Nieuwsbericht | 27-03-2018 | 14:12

Vanaf aanstaande vrijdag 30 maart wordt – als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt – de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.
Regionale afbouw
Om te beoordelen of de ophokplicht per regio afgebouwd kan worden, is door het ministerie van LNV samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn 6 regio’s bestempeld als laag-risico regio op insleep en verspreiding van vogelgriep. Medio april zal de deskundigengroep dierziekten het risico op de insleep en verspreiding van vogelgriep opnieuw beoordelen.
Eieren van vrije-uitloop bedrijven waarvan de legkippen langer dan 16 weken binnen zitten, dienen na die periode als scharreleieren te worden verkocht, niet als vrije-uitloop eieren. Voor scharreleieren krijgt de pluimveehouder een lagere prijs. Aanstaande vrijdag 30 maart verloopt de periode van 16 weken. Ongeveer 70 vrije-uitloop bedrijven bevinden zich in deze zes regio’s. Deze bedrijven kunnen hun eieren als vrij-uitloop blijven verkopen.
Vervoersverbod ingetrokken
Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk (provincie Groningen) waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

bron: rijksoverheid

Bekijk ook

Weer een ooievaar beschoten

In ‘s-Graveland (Noord-Holland) is een ooievaar met een luchtbuks beschoten. De vogel is naar het ...

3 opmerkingen

 1. Wens de deskundigen veel wijsheid.

 2. Deskundigen wijsheid is in zekere zin niets anders dan:
  “Beter iets dan niets”.
  Trouwens wat met landelijk tentoonstellingsverbod voor risicogevogelte?
  Is dat nu ook afhankelijk van de regio’s.
  Want Nederlanders mogen in Belgie ook niet deelnemen aan bij dergelijke evennementen.

  Wat wel kan/mag gezegd worden, dat er meer “duidelijk” wordt gecommuniceerd in vergelijking met voorganger.
  Huidige communicatie gaat het om/over pluimvee, en of vogelsoorten die onder die noemer vallen. Zoals kwartels, fazanten, rallen, etc.
  Communicatie voorganger ging het om/over gevogelte.
  Volgens de Nederlandse Overheid betekent gevogelte; pluimvee en andere soorten vogels.
  Zowel volgens de huidige communicaties, als communicaties voorganger, communicaties uit het verleden.

 3. Het risico gevogelte komt bij de TT niet uit particuliere? Overdekte hokken.
  Met uitzonderingen van fazanten en kippen en eenden.
  Maar deze vogels blijven onder dezelfde noemer genoemd.als exoten en kanaries en parkieten
  Het houden van vogels in ruimtes binnen zijn eigenlijk nog nooit besmet geweest of veroorzaker.
  Doch voorzichtigheidshalve dient men toch besmetting van buiten af tijdens de trek uit te sluiten.
  Maar men dient een verschil in de benaming te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *