dinsdag 10 december 2019
Homepage | inheemse vogels | Ontheffing voor Faunabeheereenheid Zeeland gebruik vangkooien en vangkralen

Ontheffing voor Faunabeheereenheid Zeeland gebruik vangkooien en vangkralen

Om uitvoering te geven aan de in het Zeeuws Ganzenakkoord gemaakte afspraken, zijn Gedeputeerde Staten van Zeeland van plan aan de Faunabeheereenheid Zeeland een ontheffing te verlenen voor het vangen en doden van grote Canadese ganzen, randganzen en grauwe ganzen met behulp van een vangkooi/vangkraal.

Om invulling te geven aan de afspraken gemaakt in het Zeeuws Ganzenakkoord wordt door Faunabeheereenheid Zeeland een ontheffing aangevraagd voor het vangen van Grote Canadese ganzen, Brandganzen en Grauwe ganzen voor de periode van 15 mei tot 1 augustus daaropvolgend, gedurende de geldigheidstermijn van het Faunabeheerplan Zeeland (2015 tot en met 2019; ganzen).

Een eerder verleende ontheffing is door de rechter vernietigd omdat het gebruik van een vangkooi of vangkraal voor het vangen van ganzen wettelijk niet was toegestaan. Inmiddels is in de Wet natuurbescherming de vangkooi aangewezen als toegestaan middel, evenals de methode om vogels bijeen te drijven met gebruikmaking van middelen die krachtens de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegestaan om deze vogels te doden.

bron: Provincie Zeeland

Bekijk ook

Vogelhospitaal Naarden sluit deuren omdat NVWA na tientallen jaren wakker wordt ?

NAARDEN – Vogelhospitaal Naarden heeft per direct de deuren gesloten. De maatregel volgt nadat de ...

1 opmerking

  1. Ja je moet soms its ,om deze populatie groei een halt toe te roepen,al zullen er vrschillende meningen over zijn.
    Onze fauna word allang niet meer beheerst dat waar 4 jongen geboren worden er 2 overleven om het soort in stand te houden,
    Bepaalde vogels en zoogdieren veroorzaken gigantische scheefgroei ,we zullen daar tegen op moeten treden,niet altiid populair maar noodzakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *