donderdag 9 juli 2020
Homepage | regelgeving | Onderzoek vogelstroperij

Onderzoek vogelstroperij

Vogelvrienden
De NBvV heeft het verzoek ontvangen van om mee te werken aan een onderzoek in het kader van een masterthesis behorende bij de opleiding opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Uiteraard is de NBvV ook benieuwd naar meningen en statistieken die hiermee verband houden en wil zich de kans niet laten ontnemen om hieruit officiële onderzoeksgegevens te filteren.

Graag verzoeken wij een ieder, dan wel zo veel mogelijk, om mee te werken aan dit onderzoek. E.e.a. is volstrekt anoniem en het gaat hierbij alleen om de informatie m.b.t. vogelstroperij of zoals in de volksmond vogeltjes vangen genoemd. Derhalve graag uw medewerking en tevens het verzoek om e.e.a. door te zetten naar een ieder die hier in uw ogen belang bij heeft.
De onderstaande link geeft allereerst uitleg en vervolgens krijgt u een aantal stellingen en vragen. Wij moedigen een ieder aan mee te werken aan dit onderzoek.

Vragenlijst vogelstroperij

Namens het hoofdbestuur
Albert Zomer
2e voorzitter

tekst: Nieuwbrief NBvV

Bekijk ook

Provincie gaat met regels worstelende dierenopvangcentra helpen

  NOORD-HOLLAND – Betere protocollen voor zorg aan onder meer vogels en egels en meer ...

2 opmerkingen

  1. Dat er soms wat uit de natuur word gehaald ,zal ?? Maar dat een ieder schrijft dat de natuur door de voliere houders leeggeroofd word ,geloof ik niet ,er worden zoveel vogels geringd aangeboden in allerlei kleurslagen,deze vinde greetig hun aftrek naar de liefhebbers.
    Maar er zullen altijd mensen zijn die een paar sijsen of putters vangen voor ander bloed ,net zoals er altijd mensen zijn die de volière houders beschuldigingen van het achteruit gaan van het vogel bestand in de natuur.
    Dieren organisaties moeten nu eenmaal een zielig verhaal ophangen om hun inkomsten veilig te stellen.
    Dit gaat meestal ten koste van anderen.

  2. Onderzoek hier,onderzoek daar,een soort bezigheid therapie.Gaat de NBvV ook controleren dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd en juist wordt weergegeven.
    Maak me meer zorgen maken om de duizenden vogels die door (olie) vervuiling en habitat vernietiging de dood vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *