vrijdag 6 december 2019
Homepage | vogelverenigingen | Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV

Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV

Nummer 3, juli 2015

Nieuwsbrief nr. 3 gaat vooral over Vogel 2016, de show in Apeldoorn waar
beide bonden samen hun jaarlijkse bondsshow gaan houden en die geldt als
nationaal kampioenschap.
Er is besloten gebruik te maken van het vraagprogramma,Knipsel
van de NBvV. Dit besluit is genomen omdat de NBvV een opgeschoond
vraagprogramma heeft geïmplementeerd, waar ook de digitale
inschrijfmethode voor Vogel 2016 op is aangepast. Leden van de ANBvV
kunnen dit jaar net als de leden van de NBvV gebruik maken van deze
inschrijfmodule. Speciaal voor hen wordt een helpdesk ingericht. Zie hiervoor
ook de bondsbladen. De keurmeesters van NBvV en ANBvV zullen gezamenlijk
actief zijn tijdens de keuring van Vogel 2016. Na vergelijking van het aantal
vogels dat de afgelopen jaren is ingeschreven op de shows in Zutphen en
Apeldoorn is besloten dat per 3 keurmeesters NBvV steeds 1 keurmeester
ANBvV zal worden ingezet.
Nog deze zomer zullen de keurmeesters van beide bonden, die Vogel 2016
gaan keuren, worden geselecteerd. Tijdens een speciaal te houden technische
dag zullen de geselecteerde keurmeesters elkaar treffen en worden ingelicht
over het gebruik van het verkorte keursysteem voor de senior inzenders. De
jeugdinzendingen worden van een volledig ingevulde keurbrief voorzien. Maar
ook de manier waarop de prijstoekenning plaats zal vinden, zal aan de orde
komen. Tijdens de keuring van Vogel 2016 zullen de keurmeesters van beide
bonden ook daadwerkelijk samenwerken.
Wie in 2016 kampioen, zilver of brons haalt in een groep, is tijdens Vogel 2016
ook daadwerkelijk de Nederlandse winnaar van die prijs. Er worden geen
specifieke NBvV of ANBvV winnaars aangewezen. Na afloop van Vogel 2016 zal
een gedegen evaluatie worden gehouden met als doel op basis van ervaring die
is opgedaan, de verdere samenwerking uit te bouwen kijkend naar het
volgende tentoonstellingsseizoen.

De Parkietensociëteit, de Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels, de
Forpusclub en andere organisaties die deel uitmaakten van de bondsshow van
de ANBvV zullen niet actief zijn tijdens Vogel 2016. Deze organisaties zijn
hiervan inmiddels op de hoogte.

Bestuurlijke samenwerking
De projectgroep heeft besluiten genomen t.a.v. het bestuur van de diverse
geledingen. Zo is besloten dat in de zeer nabije toekomst het hoofdbestuur van
de NBvV uitgebreid wordt met twee bestuurders van de ANBvV. Ook het NBvV
KMV bestuur wordt aangevuld met een ANBvV bestuurder evenals de drie TC’s
van de NBvV die ook worden aangevuld.

Speciaalclubs
Beide organisaties kennen speciaalclubs, studieclubs ed. Na de zomervakantie
wordt een Werkgroep Speciaalclubs opgericht.

Bekijk ook

Doordeweeks werkt hij als timmerman in het weekend is hij vogelkweker

Door de week werk je voor de baas. Zet je ’s avonds de wekker en ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *