zondag 5 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Nieuwe Rode Lijst: 44% van onze broedvogels in de problemen

Nieuwe Rode Lijst: 44% van onze broedvogels in de problemen

De regering heeft de nieuwe Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels gepubliceerd. Op de lijst staan 87 soorten, dat is 44% van alle vogels die in ons land broeden. Het aantal vogels in de gevarenzone is ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2004 toegenomen met 9 soorten, waaronder de wulp en torenvalk. De Rode Lijst laat volgens Vogelbescherming zien dat zich een drama in Nederland voltrekt.
De nieuwe Rode Lijst van Nederlandse broedvogels is samengesteld op basis van tellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De vorige dateert uit 2004. Van de 197 Nederlandse broedvogels staan er maar liefst 87 op de Rode Lijst, verdeeld over verschillende categorieën van uitgestorven tot kwetsbaar. Dat is zo’n 44% van alle vogels die in ons land broeden.

Negen soorten zijn in ons land uitgestorven als broedvogel, waaronder de klapekster en de ortolaan. Tien soorten zijn ernstig bedreigd, zoals de velduil en ons kleinste reiger, de woudaap. Er is een aanzienlijke kans dat deze soorten binnen korte tijd uit Nederland verdwijnen als er niet snel maatregelen genomen worden. Nieuw op de Rode Lijst zijn soorten als de wulp en torenvalk. Ook deze vogels zijn zo ver achteruit gegaan dat ze op de lijst zijn geplaatst.

Vogels hebben het moeilijk in alle soorten gebieden
De soorten op de Rode Lijst komen voor in heel verschillende leefgebieden. Dat maakt duidelijk dat eigenlijk overal in ons land vogels het moeilijk hebben. Zowel in natuurgebieden, de bebouwde omgeving, bossen als op het boerenland. Maatregelen die alleen gericht zijn op verbetering van specifieke leefgebieden, zoals verhoging van de waterstand of het terugbrengen van houtwallen, zijn dus niet toereikend. De huidige situatie vraagt ook om algemene milieumaatregelen, zoals het terugdringen van het gebruik van insecticiden en de uitstoot van stikstof. Het geheel aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van alle leefgebieden verbetert. Anders zal de neergaande trend zich voortzetten.

Grootste problemen op het boerenland
Het grootste probleem doet zich voor in agrarisch gebied. Weidevogels zoals onze nationale vogel, de grutto, maar ook de tureluur en de wulp staan op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels. Voor deze soorten heeft Nederland een bijzonder grote internationale verantwoordelijkheid, omdat een groot deel van de wereldpopulatie in ons land broedt. Ook vogels van het akkerland en het kleinschalig cultuurlandschap staan op de lijst, onder andere de patrijs, veldleeuwerik en boerenzwaluw.
De achteruitgang van deze vogels is in belangrijke mate te wijten aan de geïndustrialiseerde landbouw. Op kale, groene vlaktes leven onvoldoende insecten die als voedsel dienen en kunnen jonge vogels niet schuilen. Bovendien zorgt uitstoot van onder andere stikstof en fosfaat en het gebruik van gif tegen insecten en onkruid voor grote problemen.

Nieuwe regering
De Rode Lijst geeft de staat van de broedvogelstand in ons land weer. De Nederlandse overheid gebruikt deze lijst onder meer om het natuurbeleid te evalueren. Vogelbescherming dringt er daarom bij het nieuwe kabinet op aan om snel met een plan te komen om de Nederlandse natuurkwaliteit te verbeteren. De organisatie wil hierover graag op zo kort mogelijke termijn met minister Carola Schouten in gesprek.

bron: Vogelbescherming

Karakteristiek bij de boerenzwaluw, een van de bedreigde soorten,  is de steenrode kleur van keel en voorhoofd.

 

Bekijk ook

Online handel wilde dieren in Nederland niet altijd legaal

Samen met TRAFFIC, IFAW en Interpol deed het Wereld Natuur Fonds vorig jaar onderzoek naar ...

2 opmerkingen

 1. Deze week kwam er een bericht voorbij van een professor. Waar de zwaluwen opgevreten waren door een marter .
  Laat nu deze zwaluw ook op deze lijst staan?
  Maar???? Het grote aantal marters heeft niets met het vogebestand te maken?
  Vraag maar eens aan de partij voor de dieren of de dierenbescherming?
  Het is de natuur?zoals zij aangeven.
  Dus niet zeuren dus, zou ik zeggen.
  Wij zijn de mensen die vogels hebben.je weet wel? Die de natuur leegroven?
  Of waren dat verkeerde conclusies.

 2. Als je vogels wilt terug halen moet je beginnen met de biotoop aan te passen ,een klein voorbeeld zou zijn braakliggende stukken inzaaien met wilde bloemen granen,enz
  Ook langs de weilanden een stuk laten staan met granen,1 meter is voldoende voor fazanten patreizen ,geelgorzen ,ortolanen,maar ook voor klein knagers , wilde bloemen daar tussen voor de insecten geeft bestuiving voor de bloemen en bomen ,ook als voer voor de vogels,deze insecten.
  Ook onze bossen zijn verworden tot productie bossen,dennen vreten niet veel vogels,
  Wel lijsterbessen berken,meidoorn,bramen,vogelkers,vlierbessen.
  Als je dit kleinschalig aanpakt komen de vogels vanzelf terug,
  Maar zonder overleg ,en hulp van de agrarische sector, waar een ieder alleen maar met de vinger na wijst ,want die doen toch niets goed, volgens velen,
  Waar ik deze optie in zijn geheel niet deel,boeren zijn betrokken bij de natuur ,nu en altijd geweest,
  Maar worden keer op keer afgebrand,
  Als het niet om kistkalveren gaat ,dan is het wel het varken ,anders de kippen ,anders wel de mest , of de geboortekrik ,of het slachtkuiken, of het maaien of het mestbeleid, ja dan houd het voor hun ook een keer op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *