zaterdag 20 juli 2019
Homepage | inheemse vogels | NEGEN JONGE KRAANVOGELS IN 2017

NEGEN JONGE KRAANVOGELS IN 2017

In 2017 hebben kraanvogelwachters in totaal 22 territoria van de kraanvogel vastgesteld in Nederland. Broedparen met kuikens zijn gezien in Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland. Kraanvogels broeden in Nederland in uitgestrekte hoogvenen, natte heidevelden en boswachterijen met heide en vennen. Het broedsucces in Drenthe en Friesland was het afgelopen jaar matig; in Overijssel en Gelderland pakte het gunstiger uit. In Nederland vlogen er totaal 9 jonge kraanvogels uit.

Negen nieuwe kraanvogels
Het was droog in het broedseizoen van 2017. Broedplaatsen vielen droog, sommige werden verlaten en nalegsels bleven nagenoeg uit. De droogte maakte zelfs in de hoogveengebieden broedplaatsen ongeschikt en nesten gevoelig voor predatie. Er zijn 16 paren kraanvogels met een nest vastgesteld en 6 territoriale paren zonder nest. Er zaten territoria in Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

De meeste kraanvogelparen zaten in het noorden van het land: in het Fochteloërveen, op de grens van Drenthe met Friesland (8 paren) en in het Dwingelderveld in Drenthe (4 paren). Van deze 12 paren broedden er 10. In beide gebieden gingen nesten met eieren verloren. Zes paar kregen kuikens, die bij drie paren verloren gingen. De overige drie paren brachten elk een kuiken groot, één in het Dwingelderveld en twee in het Fochteloërveen.

In het Drents Friese Wold broedden 2 paren. Bij één nest werd een dode kraanvogel gevonden en is er concurrentie van een ander paar. Het tweede broedpaar bracht 2 kuikens groot.

Waarschijnlijk gebroed is er in het Haaksbergerveen en de Engbertsdijksvenen in Overijssel. In het Wierdense Veld in Overijssel vliegen voor het tweede jaar op rij 2 kuikens uit. In het Korenburgerveen in Gelderland bracht 1 paar voor het eerst 2 kuikens groot. In totaal vlogen er 9 kuikens uit in Nederland.

bron: vroegevogels

Een jong van de kraanvogel

Bekijk ook

Hoe vogels van je buurt een oorlogsgebied maken

Een duikende merel die je verrast tijdens een ochtendloopje? Of een sissende ekster die plots ...

4 opmerkingen

 1. Het is te hopen dat er een klein bestand kraanvogels gaan broeden in Nederland.
  Ik zeg klein , want als het zo gaat als met de ooievaars. Hebben we over een aantal jaren weer een nieuw probleem.deze grote koloniën van ooievooievaars ruimen grote koloniën van wie De Vogels kuikens op.
  Waar daar weer een ramp voor is.
  Net als met de bevers een klein aantal is geen probleem.
  Maar wij de( natuur beschermers )zijn zeer goed in staat om weer een nieuw probleem te creëren.
  Omdat beschermen en in stand houden twee verschillende dingen zijn.

 2. Wie de: is weide vogels

 3. Met de weidevogels en predatie is niets loos. Met de weidevogels en een niet passende habitat is alle loos. In die, totaal ongeschikte raaigras woestijnen, hebben de stumpers die daar proberen te broeden geen enkele kans om een hongerige predator af te weren , in een goede biotoop lukt dat, zoals al duizenden jaren, heel goed. Dat de kraanvogels een bedreiging zouden zijn is volstrekt onzinnig. Gezien de broedgebieden die op de rand van ongeschikt balanceren, in dat geval is haast zeker de opwarming van de aarde het probleem, is predatie normaal. Dat het broedsucces dan zeer laag is is gewoon logisch, overigens lijkten de klimaat omstandigheden eerder een probleem, gezien vanuit de wens van broedsucces van de vogels, dan predatie. En die ooievaars? Als de boeren weer natuur incisief gaan boeren dan worden de mogelijkheden van weidevogels om te anticiperen op welke predator dan ook weer terug gebracht naar natuurlijke proporties, zoals dat al , nogmaals, millennia lang het geval was. De boeren die natuur inclusief zijn gaan boeren melden weer normale broedsuccessen van weidevogels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *